fbpx

sierpień 2020

31

11:08:45

PKP PLK informują o zmianach w rozkładzie jazdy pociągów

Oddanie do użytku ponad 30 nowych i poddanych modernizacji peronów, a także trwające prace przy kolejnych obiektach to powód wprowadzenia korekt do rozkładu jazdy pociągów. Zmiany obowiązują od 30 sierpnia do 7 listopada 2020 r.

Spółka PKP PLK będąca zarządcą narodowej sieci kolejowej poinformowała na swojej stronie internetowej o modyfikacjach wprowadzonych do rozkładu jazdy pociągów. Są one rezultatem działań związanych z realizacją Krajowego Programu Kolejowego. W ich wyniku ukończono lub uważa się za bliskie ukończenia 85% prac obejmujących infrastrukturę kolejową.

Oddanie do użytku obiektów, na których zrealizowano inwestycje, pozwala na wprowadzenie korekt do rozkładów jazdy. Wobec powyższego zarządca sieci kolejowej zwraca uwagę, by pasażerowie uwzględnili zmiany podczas planowania podróży. Rozkłady jazdy pociągów dostępne są m.in. na stronach rozkłady-pkp.pl, portalpasazera.pl, w witrynach przewoźników oraz w aplikacjach mobilnych. Ponadto pasażerowie skorzystać mogą z infolinii i informacji znajdujących się na stacjach.

Krajowy Program Kolejowy zakłada zmodernizowanie do 2023 roku ponad 9000 km tras, a jego wartość to 76 mld zł. Zarządca sieci kolejowej zapewnia, że w wyniku jego realizacji kolej zyska na konkurencyjności, bezpieczeństwie, a także stanie się bardziej dostępna. Ponadto PKP PLK informuje o skróceniu czasu podróży na już zmodernizowanych trasach (przejazd z Lublina do Warszawy ma być szybszy o 20 min.). W innych przypadkach pociągi poruszać się będą po dwóch torach, co podniesie przepustowość na trasach.

Korekta zakłada także przywrócenie niektórych połączeń, zawieszonych przez wzgląd na prace odbywające się na liniach kolejowych. Podróżni znów skorzystają z przejazdów na trasach między Sierpcem a Nasielskiem, czy Kłodzkiem i Wałbrzychem. Zmiany w rozkładzie jazdy spowodowane są także wznowieniem kursów, które wstrzymano w wyniku pandemii. Powrócą IC Łokietek, IC Warmia oraz kursy wykonywane przez TLK – m.in. „Stańczyk” obsługujący trasę Olsztyn – Szczecin, którym podróżować będzie można w piątki i niedziele. 

W ramach inwestycji związanych z Krajowym Programem Kolejowym modernizacji poddano dworce i perony, przystosowując je do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez doposażenie w windy. Ponadto w wielu przypadkach obiekty te zyskają przejścia podziemne, co w znacznym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo podróżnych.


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram