fbpx

wrzesień 2020

01

2:09:15

Prowadzący pojazdy kolejowe muszą złożyć oświadczenie dot. pracy

„Maszyniści i osoby prowadzące pojazdy kolejowe mają obowiązek składać pracodawcy informację o świadczeniu lub nieświadczeniu pracy na rzecz innego przedsiębiorcy” – informuje UTK. Podmiot, otrzymując oświadczenie o takiej pracy, musi przesłać je do Urzędu w ciągu 14 dni.

Oświadczenie muszą złożyć każdy maszynista oraz osoba prowadząca pojazdy kolejowe, która pracuje lub świadczy usługi dla przewoźnika, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej czy przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy. Stosowny dokument należy przedłożyć pracodawcy w dniu rozpoczęcia u niego pracy lub w przypadku zaistnienia istotnych zmian (podpisanie umowy z innym podmiotem oraz jej rozwiązanie).

W przypadku pracownika, który nie świadczy usług na rzecz innego podmiotu, oświadczenie zawierać powinno jedynie dane osoby składającej dokument oraz pracodawcy. Jeżeli maszynista lub osoba prowadząca pojazdy kolejowe zawarła umowę z innym zleceniodawcą, musi ono obejmować szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy oraz świadczonych dla niego usług. Poza danymi adresowymi i nazwą drugiego podmiotu, określić należy rodzaj jego działalności (czy jest on przewoźnikiem, zarządcą infrastruktury, itp.), formę umowy oraz średnią tygodniową ilość godzin wykonywanej dla niego pracy.

Jeżeli pracownik w oświadczeniu informuje swojego pracodawcę o zawarciu umowy z innym podmiotem świadczącym wyżej określone usługi, dokument przedłożyć należy do prezesa UTK. Obowiązek ten spoczywa na podmiocie, który uzyskał stosowne informacje od osoby zatrudnianej. Przedsiębiorca powinien przekazać oryginał dokumentu (lub jego kopię poświadczoną zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) w ciągu 14 dni od złożenia go przez maszynistę czy prowadzącego pojazdy kolejowe. Co istotne, za ważne uznaje się tylko oświadczenia przesłane w formie tradycyjnej. Dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną nie spełnia wymogów nałożonych na podmioty przez UTK.

W przypadku niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku przedłożenia oświadczenia Urzędowi Transportu Kolejowego, może on zostać obciążony karą finansową. Jest ona zależna od stopnia, w jakim naruszono przepisy, możliwości finansowych przedsiębiorcy oraz jego dotychczasowej działalności (m.in. tego, czy w przeszłości był on już karany za tego typu niedociągnięcia). Na ewentualne konsekwencje wpływa nie tylko nieterminowość, ale także niewłaściwe wypełnienie dokumentu. Najwyższa kwota obciążenia za niedopełnienie obowiązku wynosi 2% przychodu rocznego, jaki podmiot ten osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym.

Wzory oświadczeń, a także informacje dotyczące ich przedkładania opublikowane są [tutaj].


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram