fbpx

wrzesień 2020

15

11:09:06

UTK podsumował stan techniczny infrastruktury kolejowej

Na koniec 2019 r. długość eksploatowanych linii kolejowych w Polsce  wzrosła o 155 km. Najwięcej odcinków pozwala jeździć z prędkościami między 80 a 120 km/h. Zwiększył się także odsetek tras w stanie technicznym dobrym. Spadł natomiast udział linii w stanie dostatecznym na rzecz kategorii niezadowalającej - podaje Urząd Transportu Kolejowego. 

Przepustowość, dopuszczalna prędkość i stan linii kolejowych - to podstawowe kryteria oceny efektywności podjętych działań infrastrukturalnych. Na ich podstawie Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport „Stan techniczny infrastruktury kolejowej a inwestycje w 2019 roku”. Wynika z niego, że zrealizowane w ostatnich latach inwestycje „zaczynają już wpływać na poprawę jakości i dostępności infrastruktury kolejowej”.

Stan techniczny infrastruktury kolejowej

Dane zawarte w sprawozdaniu PKP PLK pokazują, że w 2019 roku 60,3% infrastruktury znajdowało się w stanie dobrym, 20,2% w stanie dostatecznym, a 19,5% w niezadawalającym.

„W 2019 r., drugi rok z rzędu, odnotowano wzrost udziału infrastruktury kolejowej zakwalifikowanej do grupy o niezadowalającym oraz złym stanie technicznym. Od 2017 r. odnotowano niewielki wzrost (o 1%) udziału infrastruktury w stanie dobrym” podsumował UTK.

Wskazuje to na stopniowe pogarszanie się tej części infrastruktury, która nie była wcześniej modernizowana, a wpisywała się w kategorię dostateczną.

Dopuszczalna prędkość na sieci kolejowej

W przedstawionym raporcie przeanalizowano dane dotyczące zmian maksymalnych dopuszczalnych prędkości na sieci kolejowej.  Na ich podstawie, jak wskazuje urząd, można mówić o poprawie stanu infrastruktury.

„Pozytywnym trendem było zmniejszenie udziału odcinków linii, po których można poruszać się z prędkością nie większą niż 60 km/h. Jednocześnie nastąpił wzrost do 45,7% udziału odcinków, na których dopuszczalna prędkość wynosi od 80 do 120 km/h” – czytamy w raporcie UTK.

W 2019 roku trasy z prędkością maksymalną do 60 km/h i w przedziale od 60 do 80 km/h stanowiły ponad 38% wszystkich torów kolejowych. 

Przepustowość infrastruktury kolejowej

UTK wskazuje, że przepustowość sieci kolejowej to jeden z czynników wpływających na organizację i wolumen przewozów zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Opierając się na sprawozdaniach licencjonowanych przewoźników za ubiegły rok, sporządzono i przedstawiono listę 9 punktów,  które obrazują problemy z przepustowością od strony organizacyjnej i technicznej. Wymieniono na niej m.in. ograniczenia w zakresie długości lub liczby krawędzi peronowych oraz stosowanie przestarzałych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Na swojej stronie internetowej UTK publikuje dokumenty podsumowujące 2019 rok pod względem infrastruktury kolejowej. Udostępnia też całość raportu „Stan techniczny infrastruktury kolejowej a inwestycje w 2019 roku”. [zobacz]


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram