fbpx

październik 2020

15

12:10:13

Projekt ws. zmian w czasie pracy maszynistów trafił do konsultacji społecznych

Jak podało Rządowe Centrum Legislacji, do konsultacji społecznych trafił projekt Ministerstwa Infrastruktury zakładający, że zatrudniony na umowę o pracę maszynista nie będzie mógł pracować więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym do 2 miesięcy.

W opublikowanym 12 października na stronie internetowej RCL projekcie opisano przepisy ogólne, czas pracy maszynistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub na innej podstawie, zasady prowadzenia ewidencji i zakres gromadzonych w niej danych, zasady nadzoru i kontroli dot. przestrzegania czasu pracy maszynistów, przepisy karne i administracyjne kary pieniężne, a także zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy. Projekt nie obejmuje czasu pracy maszynistów wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne.     

Z dokumentu wynika, że maszynista zatrudniony na podstawie stosunku pracy miałby pełnić służbę maksymalnie „8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 2 miesięcy”. W systemie równoważnym projekt ustawy przewiduje dopuszczenie przedłużenia czasu pracy do 12 godz. na dobę w okresie rozliczeniowym do miesiąca. W obu sytuacjach pomiędzy zmianami ma przysługiwać co najmniej dwunastogodzinny odpoczynek.

W przypadku Maszynisty zatrudnionego na innej podstawie niż stosunek pracy, jego tygodniowy czas pracy „nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”. Proponowane prawo wskazuje, że jego tydzień pracy „może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy tego maszynisty nie przekroczy 48 godzin, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”. 

Autorzy projektu definiują czas pracy jako „czas od rozpoczęcia do zakończenia świadczenia pracy, który obejmuje czynności związane z prowadzeniem pojazdu kolejowego” i wliczają do niego m.in. przyjęcie oraz zdanie pojazdu kolejowego; czynności związane z jego obsługą; dojazd do pojazdu i powrót do stacji macierzystej, jeśli pojazd jest przyjęty lub zdany poza nią; a także związane z pracą szkolenia, egzaminy, postępowania czy badania lekarskie.

Na często pojawiający się problem zbyt długiego czasu pracy maszynistów  wielokrotnie zwracał uwagę prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.

- Dzisiaj Kodeks pracy nie jest w stanie we właściwy sposób uregulować kwestii czasu pracy maszynisty. Tam, gdzie są układy zbiorowe pracy, jest to załatwione, ale wielu przewoźników nie ma tych układów. Przez zwykłe kruczki w umowach o pracę i w organizacji czasu pracy mogą oni doprowadzić do tego, że maszynista będzie 24 godziny na dobę w zatrudnieniu i będzie robił to zgodnie z prawem - tłumaczył Serwisowi Kolejowemu Leszek Miętek, szef ZMK.

Normowany czas pracy to prawo maszynistów, ale także względy bezpieczeństwa. W 1980 roku pod Otłoczynem – w największej po II wojnie światowej katastrofie kolejowej w Polsce (67 ofiar śmiertelnych) – maszynista pociągu towarowego, który wyjechał na szlak mimo wstrzymującej go sygnalizacji, pełnił służbę od 25 godzin.

Więcej informacji nt. proponowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu ustawy o czasie pracy maszynistów można znaleźć [tutaj].


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram