fbpx

grudzień 2020

01

1:12:52

Rusza drugi etap Programu Kolej Plus

24 listopada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. Rusza kolejny etap naboru, do którego przechodzi 79 propozycji – podają władze spółki PKP PLK.

Nadzorowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program Kolej Plus umożliwi przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają do nich dostępu. Jego głównym celem jest stworzenie lub usprawnienie połączeń pomiędzy miejscowościami liczącymi powyżej 10 tysięcy mieszkańców a miastami wojewódzkimi. Program przyczyni się do eliminowania problemu wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Jego realizacja pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

Efekty naboru wniosków i ich ocena w pierwszym etapie programu Kolei Plus pokazują, jak ważna jest dzisiaj kolej dla polskich samorządów. Przez wiele lat likwidowano w Polsce połączenia kolejowe. Ten czas się definitywnie skończył przed pięcioma laty. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości do takich stacji jak np. Radzyń Podlaski, Lubartów, Lubin, Darłowo i Medyka po latach zawitały pociągi. Przywracamy kolejne połączenia, zwiększa się liczba stacji, na których zatrzymują się pociągi. Wszystko to pokazuje, że działając wspólnie możemy zwalczyć wykluczenie komunikacyjne w polskich regionach” – podkreśla Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do pierwszego etapu programu. 79 z nich (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, takie jak: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach inwetsycji wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały też wolę współfinansowania inwestycji. [czytaj więcej]

Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Program Kolej Plus. Po ocenie formalnej i kontaktach z wnioskodawcami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały listę 79 projektów, które spełniają wymagania formalne. Kolejnym etapem będzie  opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei”zaznacza Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Będą bazować na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Pozwoli to na wypracowanie jednolitego standardu koncepcji. Wnioskodawcy pozyskają też niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych.

Istotne będzie również przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15% wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania kursów minimum 4 par pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty zostaną poddane ocenie wielokryterialnej. Na jej podstawie powstanie lista rankingowa propozycji i ich kwalifikacja do realizacji.

Wartość rządowego Programu Kolej Plus to 6,6 mld złotych, z czego 5,6 mld stanowią środki budżetu państwa. Jest on skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych, zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: www.pkp-plk.pl


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram