fbpx
źródło: pixabay.com

grudzień 2020

04

4:12:46

Rusza paneuropejski sojusz na rzecz rozwoju umiejętności

Powstający program STAFFER (The  Skill Training Alliance for the Future European Rail) zrzesza 32 organizacje z terenu Unii Europejskiej. Jego celem jest przeciwdziałanie niedoborowi umiejętności w sektorze kolejowym. Czteroletni projekt finansowany będzie w całości z funduszy unijnych.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat większość doświadczonych pracowników sektora kolejowego przejdzie na emeryturę. Stanowi to duży problem dla branży, która już teraz mierzy się z niedoborem specjalistów. Program STAFFER ma za zadanie przeciwdziałać temu zjawisku, przez dostarczanie rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego.

Pierwsze oficjalne spotkanie organizacji współtworzących projekt odbyło się 30 listopada br. W skład konsorcjum wchodzą przedsiębiorstwa, stowarzyszenia zawodowe oraz instytucje edukacyjne i szkoleniowe. Strategia zakłada opracowanie systemu edukacji, który przyciągnie kandydatów, a także poprawi możliwości rozwoju zawodowego przyszłych pracowników sektora.

Czteroletni projekt finansowany będzie w ramach programu unijnego Erasmus+ kierowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury. Partnerzy współtworzący STAFFER mają nadzieję, że współpraca między przemysłem i sektorem naukowym zaowocuje utworzeniem ogólnoeuropejskiego systemu staży. Dzięki takim krokom studenci, pracownicy oraz praktykanci będą mogli podnieść swój poziom kwalifikacji.

Pod patronatem naszego sojuszu na rzecz umiejętności kolejowych przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe i inni partnerzy będą wspólnie opracowywać i wdrażać strategie dotyczące niedoborów i braków w umiejętnościach poprzez opracowywanie profili zawodowych, programy i kwalifikacje zawodowe, a także opracowanie długoterminowego planu działania, który będzie wdrażany na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym” – podkreśla Angela Di Febbraro z uniwersytetu w Genui, generalna koordynator projektu.

W programie biorą udział m.in. Alstom, CAF, Bombardier Transportation, Włoskie Koleje Państwowe, Politechnika Czeska oraz Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Ze strony polskiej w projekt zaangażowała się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram