fbpx
Źródło: NSMK

grudzień 2020

06

9:12:00

Poznaj Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Działa od 2009 roku, ale może pochwalić się już sporym dorobkiem. Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei realizuje spotkania, akcje oraz projekty promujące polskie kolejnictwo; aktywizuje wolontariuszy i opiekuje się sądecką Izbą Tradycji. 

Do NSMK należy obecnie 35 osób. To zarówno pracownicy kolei, jak i hobbyści – pasjonaci historii i techniki, modelarze, fotografowie czy podróżnicy kolejowi. Członkowie są zrzeszeni w dwóch sekcjach – modelarskiej i przewozów retro. Choć Stowarzyszenie ma charakter regionalny, zaprasza do współpracy wszystkich chętnych. By wejść w jego szeregi, należy jednak odbyć staż kandydacki.

- Kandydat wypełnia deklarację członkowską, a po odbyciu 6-miesięcznego stażu zarząd podejmuje decyzję co do przyjęcia nowego członka. W trakcie stażu kandydat musi wykazać się aktywnością w ramach stowarzyszenia, np. w sekcji modelarskiej, pracując przy Izbie Tradycji lub pomagając w organizacji przewozów pociągami retro – tłumaczy nam Łukasz Wideł, wiceprezes NSMK.

Głównymi celami Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei są m.in.  popularyzowanie wiedzy o kolejnictwie i polskiej myśli technicznej w tym zakresie, a także działanie na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa czy wspieranie ochrony jego zabytków. W ramach tego prowadzone są takie przedsięwzięcia jak organizowanie przejazdów pociągami retro oraz prowadzenie Izby Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego.

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej

Jedną z czołowych inicjatyw, które wspiera NSMK, są Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej, czyli coroczna oferta przewozów zabytkowymi taborami organizowanych we współpracy z Województwem Małopolskim i należącym do PKP Cargo Skansenem Taboru Kolejowego w Chabówce. Dzięki temu turyści mają możliwość odbycia podróży pociągami retro kursującymi w wyznaczonych terminach wyjątkowymi trasami Małopolski, dobieranymi ze specjalnym uwzględnieniem walorów krajobrazowych. Nowosądeckie stowarzyszenie jest operatorem tego projektu.

Jak zaznacza udzielający się w sekcji pociągów retro Kazimierz Wróbel, pomoc członków NSMK przy tych przewozach polega wyłącznie na wolontariacie i zawiera się w pracy kilku drużyn.

- To drużyna do obsługi parowozu, rozwijania  i zwijania węży strażackich oraz obsługi hydrantu; drużyna konduktorska, która współpracuje bezpośrednio z kierownikiem pociągu i obsługą parowozu przy przestawianiu składu lub przepinaniu parowozu i „dawaniu odjazdu”; drużyna zajmująca się roznoszeniem ulotek, folderów i gadżetów. Na każdym organizowanym przez nasze Stowarzyszenie przejeździe koordynatorem i kierownikiem wszystkich drużyn jest zawsze jeden z członków Zarządu lub wyznaczona przez Zarząd osoba – wyjaśnia Kazimierz Wróbel.

Więcej informacji nt. oferty Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej można znaleźć na stronie internetowej [Kolejegalicyjskie.pl]. O przedsięwzięciu pisaliśmy również [tutaj].

Izba Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego

Od 2010 roku  NSMK sprawuje opiekę nad mieszczącą się przy dworcu w Nowym Sączu Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego. Udostępnia jej zwiedzanie podczas organizowanych przez siebie imprez kolejowych, a także po umówieniu się.

- Izba powstała w 2006 r. z inicjatywy dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Adama Śledzia oraz pasjonatów kolejnictwa. Mieści się w najstarszym budynku kolejowym w Nowym Sączu - który pierwotnie był siedzibą toromistrza - pochodzącym z końca XIX w. - wskazuje wiceprezes Łukasz Wideł.

Jak dodaje, do najciekawszych zgromadzonych eksponatów należą: „kolekcja zabytkowych szyn kolejowych z XIX w., urządzenia sterowania ruchem kolejowym z początku XX w., aparat blokowy, lampy naftowe i zabytkowe tabliczki taboru kolejowego eksploatowanego w Nowym Sączu ( XX w.)”.

Mateusz Wójtowicz


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram