fbpx
Źródło zdjęcia: krew.gda.pl

grudzień 2020

09

11:12:39

Rząd proponuje ulgi komunikacyjne dla ozdrowieńców oddających osocze

Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ­– czytamy w komunikacie na stronie Centrum Informacyjnego Rządu.

Do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono kolejne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie niektórych sektorów gospodarki. Chodzi m.in. o branżę publicznego transportu zbiorowego, ciepłowniczą, lotniczą czy kinematograficzną. Wprowadzono także udogodnienia dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania

  • Umożliwiono przekazywanie środków finansowych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 operatorom publicznego transportu zbiorowego, którzy wykonują przewozy inne niż wojewódzkie, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe przewozy w transporcie kolejowym.
  • Wprowadzono mechanizm wsparcia dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym, aby umożliwić im kontynuację działalności dotyczącej usług przewozowych.
  • Wprowadzono udogodnienia dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19. Chodzi o ulgi w transporcie kolejowym i autobusowym.
  • Wprowadzono ułatwienia dla podmiotów działających w branży lotniczej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
  • Branża kinematograficzna będzie mogła otrzymać wsparcie w wysokości 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID­‑19. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie mógł przekazywać środki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Wsparcie będzie dotyczyć m.in. produkcji filmowej, promocji czy stypendiów.
  • W sytuacjach szczególnych, wytwórcy ciepła oraz przedsiębiorstwa przesyłające i dystrybuujące ciepło będą mogły skorzystać z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i nakładać dodatkowe rygory na pracowników, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawę ciepła do odbiorców.
  • Przedłużono ważność uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
  • Wprowadzono zmiany ułatwiające funkcjonowanie uczelni i szkół wyższych, dotyczące np. praktyk zawodowych wymaganych na studiach o profilu praktycznym.
  • Wprowadzono zmiany dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w związku z COVID-19.

Zgodnie z zamieszczoną przez CIR infografiką ozdrowieńcy, którzy oddali krew lub osocze w celu pomocy osobom zakażonym koronawirusem, mają uzyskać 33% ulgi na przejazdy autobusami i koleją.

CIR podało, że rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach

Źródło tekstu: premier.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram