fbpx
Źródło: Pexels.com

grudzień 2020

09

4:12:39

SEIM-TSZ wydało opinię dot. ministerialnego planu rozwoju transportu intermodalnego

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego opublikowało na swojej stronie internetowej list, który przesłało do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela. Pismo zawiera opinię ekspertów na temat dokumentu „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”.

[Projekt], do którego odniosło się stowarzyszenie, opublikowany został przez ministerstwo w październiku br. i obecnie znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Jak podkreśla resort, jego celem jest „identyfikacja działań zmierzających do rozwoju transportu intermodalnego i uwzględnianie potrzeb w tym zakresie w ramach przyszłego dofinansowania w perspektywie finansowej UE 2021-2027”.

SEIM-TSZ w liście do Andrzeja Bittela podkreśla m.in., że tytuł dokumentu nie odnosi się ściśle do zawartej w nim treści. Eksperci zaznaczają, że projekt mówi o transporcie intermodalnym realizowanym za pomocą kolei, zaś jego nazwa sugeruje, iż dotyczy także innych środków transportu.

Ponadto w piśmie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury znajduje się zastrzeżenie dotyczące braku w rządowej publikacji jasnej deklaracji o udziale transportu kolejowego w przewozach intermodalnych. Zdaniem autora opinii, z dokumentu nie wynika, czy wkład tego transportu rośnie, spada czy też pozostaje bez zmian.

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego sugeruje, jakie działania należy podjąć, aby transport szynowy odgrywał coraz większą rolę w usługach związanych z przesyłem kontenerów.

„(Trzeba – red.) zbudować system transportowy umożliwiający masowy przewóz naczep samochodowych, co pozwoli rozpocząć przejmowanie przez kolej przewozów ładunków spaletyzowanych. Ten system transportowy powinien obejmować utworzenie miejsc koncentracji ładunków w paletach, urządzenia do załadunku i zdejmowania naczep samochodowych z wagonów i przeładunku ich na ciągniki samochodowe oraz park specjalistycznych platform wagonowych” – brzmi jeden z pięciu punktów zawierających wskazania Stowarzyszenia.

Wśród sugerowanych rozwiązań znalazły się także propozycje dotyczące zniesienia opłat od operatorów pociągów intermodalnych za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz budowy sieci centrów logistycznych. Całość listu dostępna jest na [stronie] SEIM-TSZ.

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram