fbpx
Źródło: Railbaltica.org

grudzień 2020

11

11:12:34

Rail Baltica otrzyma ponad 180 mln euro dofinansowania

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) oraz będąca wspólnym przedsięwzięciem państw bałtyckich spółka RB Rail AS podpisały dwie dodatkowe umowy na dofinansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Całkowity budżet inwestycji określonych w dokumentach wynosi 214,3 mln euro – podaje Railbaltica.org.

INEA to unijna agencja zajmująca się programami z dziedziny transportu, energii i telekomunikacji.  W wyniku umów zawartych ze spółką Rail Baltica, przeznaczy 182,2 mln euro na realizację projektu kolei łączącej Polskę i kraje bałtyckie. Kwota ta stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% sfinansują rządy Litwy, Łotwy i Estonii.

„Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu ze środków unijnych projekt będzie kontynuował prace budowlane w kluczowych terminalach pasażerskich w Estonii i na Łotwie oraz zapewni budowę kolejnego odcinka magistrali z Kowna w kierunku granicy litewsko-łotewskiej. Ponadto dofinansowanie to umożliwi postęp w rozwoju kluczowych podsystemów kolejowych, planowaniu i projektowaniu stacji regionalnych oraz obiektów utrzymania infrastruktury dla wszystkich trzech krajów bałtyckich” - mówi Agnis Driksna, prezes zarządu RB Rail AS. 

Zgodnie z umową, kwota pozyskana z dofinansowania przeznaczona zostanie m.in. na prace związane z budową terminalu pasażerskiego w Ülemiste oraz odcinków kolejowych w obrębie Dworca Centralnego i lotniska w Rydze.

„Ponadto w ramach drugiej umowy w sprawie przyznania grantu około 86,1 mln euro zostanie zainwestowanych w projekt techniczny i planowanie, w tym przygotowanie podsystemów energetycznego i kolejowego sterowania i dowodzenia” – informuje Railbaltica.org.

Unijne środki przeznaczone zostaną także na planowanie i projektowanie lokalnych obiektów oraz regionalnych stacji i przystanków na trasie Rail Baltica. Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną także w procesie nabywania gruntów pod inwestycje związane z projektem.

Wraz z podpisanymi wcześniej umowami o dotacje Rail Baltica pozyskała z budżetu Unii Europejskiej  ok. 1,12 mld euro.

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram