fbpx
Źródło zdjęcia: SKPL/Facebook.com/shortlines

grudzień 2020

12

9:12:53

W Bieszczady pojedziemy pociągami SKPL Cargo

PKP Intercity ogłosiły zwycięzcę przetargu na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi kursów z Krakowa do Bieszczad. Jedyną, zwycięska ofertę złożyła spółka SKPL Cargo ­– poinformowały PKP IC.

Postępowanie przetargowe dotyczyło udzielenia zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączenia relacji Kraków Główny–Zagórz i Zagórz–Kraków Główny wraz z zapewnieniem utrzymania i obsługi rewidenckiej.

„Kryterium oceny ofert w Postępowaniu była cena – waga kryterium 100 pkt. W Postępowaniu ofertę złożył wyłącznie jeden wykonawca: SKPL Cargo Sp. z o.o. Zbiersk Cukrownia 54, 62-830 Zbiersk. Oferta złożona przez wykonawcę jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Ofercie przyznano maksymalną liczbę punktów w ustalonym kryterium oceny ofert (cena – 100 pkt) oraz uznano ją za ofertę za najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 lit. b ustawy Pzp” – czytamy w uzasadnieniu PKP Intercity.

W ofercie przetargowej Spółka SKPL Cargo zaproponowała cenę 9 998 067,73 zł brutto, podczas gdy szacunki zamawiającego wynosiły 9 972 590,31 zł brutto. Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do wydzierżawienia SZT wraz z zapewnieniem ich utrzymania, w tym czyszczenia, wyposażenia w materiały eksploatacyjne, paliwo i obsługę rewidencką.

Spalinowe zespoły trakcyjne wydzierżawione od SKPL będą obsługiwały połączenia przez cały rok. W sezonie turystycznym wyjadą na tory także w weekendy, w relacji wydłużonej do stacji Łupków. Okres dzierżawy rozpocznie się 13 grudnia 2020 roku i zakończy 12 grudnia 2021, kiedy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy.

pg


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram