fbpx
źródło: pixabay.com

grudzień 2020

29

11:12:18

UTK: Projekt przewodnika dotyczącego uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa

Prezes UTK przygotował projekt przewodnika, który objaśnia zasady uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa przez przewoźników kolejowych. Do 15 stycznia 2021 r. trwają konsultacje dokumentu, w trakcie których zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy.

Wraz z wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego nie ma już możliwości wydawania certyfikatów bezpieczeństwa części A i B. Przewoźnicy kolejowi muszą aktualnie występować o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Wiąże się z tym konieczność spełnienia szeregu nowych wymagań - dotyczących kryteriów budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem, konieczności wykorzystania Punktu Kompleksowej Obsługi OSS i nowych wymagań proceduralnych wynikających z rozporządzenia 2018/763.

Aby ułatwić przewoźnikom kolejowym dostosowanie się do nowej rzeczywistości Prezes UTK przygotował przewodnik opisujący podstawowe zasady uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Dokument ten jest uzupełnieniem przewodników przygotowanych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i znajdzie zastosowanie zarówno do wnioskodawców polskich, jak i zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność na obszarze Polski.

Przewodnik zawiera informacje o zasadach wypełniania wniosku w OSS i wymaganych dokumentach, w szczególności związanych z przepisami krajowymi. Opisuje również zasady naliczania opłat czy wymagania szczególne, które znajdą zastosowanie w specyficznych przypadkach np. gdy przewoźnik chce również objąć certyfikatem posiadane bocznice kolejowe.

Do 15 stycznia 2021 r. można zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu Przewodnika. Uwagi prosimy przesyłać na adres utk@utk.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza.

Przewodnik oraz formularz do zgłaszania uwag do tego dokumentu zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pod adresem https://utk.gov.pl/konsultacje.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram