fbpx
Źródło: Pixabay.com

styczeń 2021

17

12:01:22

NCBR: Rusza piąta edycja konkursu GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty już konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG, którego celem jest wzrost wykorzystania rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W tegorocznym konkursie poszukiwane są m.in. innowacyjne projekty, będące odpowiedzią na zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury zagadnienia dotyczące wykluczenia komunikacyjnego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu

Pierwszym z podejmowanych w konkursie zagadnień badawczych jest zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury „Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego”.

Lata regresu regionalnej i lokalnej komunikacji autobusowej oraz likwidacja linii kolejowych doprowadziły do pozbawienia wielu pozamiejskich obszarów dostępu do publicznego transportu zbiorowego.

Kompleksowa diagnoza tematyki wykluczenia komunikacyjnego pozwoli na określenie propozycji rozwiązań, w tym zmian legislacyjnych, rozumianych jako narzędzie do przeciwdziałania temu wykluczeniu.

- Określenie skali wykluczenia komunikacyjnego oraz jego rozłożenia przestrzennego w Polsce umożliwi identyfikację obszarów, które najpilniej potrzebują interwencji w zakresie dostępności komunikacyjnej. Inwestycje publiczne skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz przyczynią się do powrotu Polski na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 5 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji o konkursie GOSPOSTRATEG oraz dokumentacja znajduje się na stronie NCBR.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram