fbpx
Źródło: Wikipedia.org

styczeń 2021

18

10:01:00

KE przygotowała raport o rozwoju kolei w latach 2015-2018

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej został opublikowany siódmy raport na temat monitorowania sektora kolejowego (RRMS) na obszarze wspólnoty. Dane dotyczą lat 2015-2018. Obejmują także Wielką Brytanię, która opuściła UE w 2020 roku oraz Norwegię, która jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wśród szerokiego zakresu tematów w dokumencie znalazły się informacje dotyczące rozwoju rynku, dostępnej infrastruktury, stanu sieci kolejowej, zatorów komunikacyjnych oraz barier dla świadczenia bardziej efektywnych usług. Komisja Europejska podkreśla, że zebrane dane będą wykorzystywane także w ramach inicjatyw wpisujących się w trwający Europejski Rok Kolei. Raport nie zawiera żadnych informacji o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na rynek.

Główne wnioski KE płynące ze sprawozdania:

 • ruch kolejowy rósł rocznie o 2,5% w przypadku przewozów pasażerskich i o 4,1% procent w przypadku przewozu towarów,
 • udział kolei w transporcie intermodalnym wzrósł z 7,6% do 7,8% w przypadku przewozów pasażerskich i spadł z 18,8% do 18,7% w przypadku towarowych,
 • w 2018 roku sektor kolejowy odpowiadał za zaledwie 0,4% emisji gazów cieplarnianych i CO2 w branży transportowej oraz za 2% zużycia energii w transporcie,
 • długość sieci kolei dużych prędkości wzrosła o 17% w latach 2015–2019,
 • łączna długość torów, na których dochodziło do zatorów komunikacyjnych, wzrosła dwukrotnie,
 • w roku 2018 przewoźnicy kolejowi posiadali łącznie 1082 aktywne licencje,
 • średni udział przewoźników zagranicznych na rynku w porównaniu do krajowych w 2018 roku wyniósł:
  • 42% w przewozach towarowych (wzrost o 8 proc.)
  • 10% w przewozach pasażerskich (wzrost o 2 proc.)
  • 16,2% usług pasażerskich objętych obowiązkiem użyteczności publicznej (spadek o 0,5 proc),
 • kolej jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, podróżowanie samochodem jest 50 razy bardziej ryzykowne,
 • w 2018 roku w branży kolejowej pracowało ok. 916 tys. osób, z czego ok. 527 tys. było zatrudnionych przez przewoźników, a ok. 389 tys. przez zarządców infrastruktury.

W podsumowaniu czytamy, że sektor kolejowy wnosi istotny wkład w spójność gospodarczą i społeczną krajów unijnych, zatrudniając ponad 900 tys. osób i przewożąc ok. 1,6 mld ton towarów oraz ok. 7,1 mld pasażerów każdego roku.

Komisja Europejska monitoruje sytuację na rynku kolejowym w państwach członkowskich od roku 2007. Pełną treść raportu za lata 2016-2018 można znaleźć na [stronie internetowej] KE.

pg


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram