fbpx
Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

styczeń 2021

19

3:01:49

Umowa Partnerstwa z UE na lata 2021-2027 trafiła do konsultacji społecznych. W planach inwestycje kolejowe

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan inwestowania funduszy unijnych i krajowych na lata 2021-2027 o wartości 76 mld euro. Środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne, energetyczne, ochronę zdrowia i środowiska oraz rozwój obszarów wiejskich. Umowa trafiła dziś do konsultacji społecznych – czytamy w komunikacie na stronie KPRM.

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym na ubiegłorocznym szczycie Unii Europejskiej Polska otrzyma 770 mld zł, czyli ok 170 mld euro, z budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Teraz strona rządowa pokazuje, na jakie inwestycje chce przeznaczyć 76 mld zł z tej kwoty w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Projekty inwestycji zostały określone w Umowie Partnerstwa, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych. Jest to kluczowy dokument, w którym Polska i Unia Europejska precyzują, na co dokładnie zostaną przeznaczone unijne środki. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że odpowiedzialna polityka polega na planowaniu w perspektywie nie lat, ale dekad.

 „Przystępujemy do konsultacji społecznych i inwestowania potężnych środków unijnych. Chcemy je przeznaczyć przede wszystkim na odbudowę po epidemii COVID-19. Umowa Partnerstwa obejmuje 76 mld euro, czyli ok. 350 mld zł. To środki na ochronę gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy” – wskazał premier Mateusz Morawiecki cytowany w rządowym komunikacie.

Główne obszary, na które trafią unijne środki:

  • infrastruktura – drogi, koleje, transport publiczny, sieci szerokopasmowe oraz energetyka;
  • innowacje i przedsiębiorczość;
  • ochrona środowiska – odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami oraz termomodernizacja;
  • sprawy najbliższe Polakom – zatrudnienie, ochrona zdrowia oraz edukacja.

Rząd wskazuje, że celem inwestycji jest zwiększenie PKB na jednego mieszkańca w relacji do średniej UE z 72 proc. w 2019 r. do 95 proc. w 2030 r. Chodzi też o podniesienie stopy inwestycji z 18,6 proc. do 25 proc. oraz zwiększenie nakładów na Badania i Rozwój (B+R) w relacji do PKB z 1,21 proc. do 2,5 proc.

Źródło: Twitter.com/Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Zakres inwestycji na kolei obejmuje m.in.:

  • likwidację wąskich gardeł technicznych na całej sieci TEN-T i poza siecią, w tym szczególnie dotyczących dostępu do elementów liniowych i punktowych sieci TEN-T oraz budowę brakujących odcinków kolejowej sieci transportowej;
  • zwiększenie kolejowej i drogowej dostępności transportowej poprzez budowę i przebudowę połączeń na sieci i poza siecią TEN-T, w tym połączeń włączających do sieci oraz połączeń kolejowych z portami lotniczymi;
  • rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego, w tym kolei aglomeracyjnej i jego infrastruktury oraz unowocześnienie: zakup i modernizacja istniejącego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą jego obsługi oraz dostosowanie obiektów i pojazdów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i z niepełnosprawnościami, w celu powiązania obszarów peryferyjnych z lokalnymi/regionalnymi centrami wzrostu (z preferencją dla transportu kolejowego);
  • integrację różnych form transportu ze szczególnym uwzględnieniem budowy i rozbudowy węzłów przesiadkowych, w tym wiążących komunikację lokalną z siecią pasażerskiego transportu szynowego, a także tworzenie i rozbudowa parkingów, systemów tras rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych oraz uzupełnianie braków w infrastrukturze dla niezmotoryzowanych.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w każdym województwie w Polsce w dniach od 19 stycznia do 16 lutego. Uwagi będzie można zgłaszać do 22 lutego. Pełną treść Umowy Partnerstwa z UE na lata 2021-2027 można znaleźć w rządowym serwisie. [Gov.pl] Formularz do zgłaszania uwag dostępny jest na [Portalu Funduszy Europejskich].

pg


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram