fbpx
Źródło: Wikipedia.org

styczeń 2021

28

11:01:33

UTK informuje o nowej uldze dla krwiodawców

Krwiodawcy, w tym ozdrowieńcy z COVID-19 oddający osocze, mogą kupić bilet na przejazd pociągiem z ulgą w wysokości 33%. Nowa ulga obowiązuje od 26 stycznia 2021 r. Została wprowadzona przez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ulga przysługuje w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Mogą z niej skorzystać  honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19. Krwiodawcy mogą skorzystać z ulgi podczas przejazdów komunikacją krajową na podstawie biletów jednorazowych w środkach publicznego transportu zbiorowego:

  1. kolejowego, w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych, oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  2. kolejowego, w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne.

W przypadku przejazdu w klasie 1 pasażer musi dodatkowo dopłacić różnicę ceny pomiędzy należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za taki przejazd w klasie 2.

Aby móc podróżować koleją na podstawie biletu z nową ulgą, należy okazać podczas kontroli w pociągu zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi wydane przez  centrum krwiodawstwa: regionalne, wojskowe lub MSWiA. Zaświadczenie to musi zawierać: datę wydania, imię i nazwisko dawcy krwi, numer PESEL dawcy krwi, informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Uprawnienie do ulgi 33% przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Do nowej ulgi, przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów (26 stycznia 2021 r.), mają również prawo osoby, które przed tym terminem oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników potwierdzone zaświadczeniem.

Podstawa prawna

  • art. 3 pkt 2 w zw. z art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 159)
  • art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777, z późn. zm.)

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram