fbpx

styczeń 2021

29

11:01:04

Odbyły się polsko-węgierskie rozmowy o inwestycjach transportowych

Ważne dla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) projekty infrastrukturalne były głównymi tematami rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier, Peterem Szijjartó. Spotkanie z inicjatywy strony węgierskiej odbyło się 28 stycznia 2021 r. w Warszawie.

Wśród omawianych inwestycji znalazły się międzynarodowy szlak drogowy Via Carpatia, rozwój linii kolejowych dużych prędkości (KDP) w państwach V4 i Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”.

Potwierdzono potrzebę kontynuacji działań na rzecz wpisania tych projektów do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) podczas najbliższej rewizji wytycznych UE. TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych państw członkowskich UE. Jego celem jest usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów.

„Cieszę się, że intensywna współpraca zarówno dwustronna, jak i w ramach Grupy Wyszehradzkiej między oboma krajami przynosi skuteczne postępy w procesach inwestycyjnych oraz na arenie międzynarodowej. Wspólne działanie podkreśla znaczenie, jakie odgrywamy w całej UE” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Źródło: Gov.pl

Ministrowie rozmawiali również o unijnym Pakiecie Mobilności I - nowych przepisach, które będą regulować międzynarodowy transport drogowy w Europie. Działając konsekwentnie w obronie interesów podmiotów świadczących usługi w transporcie drogowym na jednolitym rynku UE na wniosek ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Rząd RP zdecydował o zaskarżeniu części przepisów Pakietu Mobilności I do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Skargi grupy 7 państw, w tym Węgier zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, co oznacza, że inne państwa członkowskie mają także możliwość przyłączenia się do
złożonych zażaleń.

Uzgodniono potrzebę dalszych działań w tej materii na poziomie UE, także w kontekście prac Komisji Europejskiej nad oceną skutków przyjętych przepisów oraz kontynuację wspólnych działań w celu ukształtowania możliwie najkorzystniejszych warunków do wykonywania przewozów międzynarodowych w UE dla firm z regionu.

Źródło: Twitter.com/KPRM

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram