fbpx
Źródło: Andrzej Półgrabski

luty 2021

02

11:02:05

Andrzej Półgrabski: Emilianowo to pierwszy element bydgoskiego węzła multimodalnego [WYWIAD]

Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy terminala intermodalnego w podbydgoskim Emilianowie. O tym, co powstanie obiektu oznacza dla Bydgoszczy i regionu w rozmowie z Serwisem Kolejowym mówi Andrzej Półgrabski, prezes zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Serwis Kolejowy: Jakie znaczenie dla regionu bydgoskiego ma powstanie portu intermodalnego w Emilianowie?

Andrzej Półgrabski: Bydgoszcz jest największym ośrodkiem gospodarczym w regionie kujawsko-pomorskim. Przemysł i logistyka są głównym motorem napędowym, przez co szybko rośnie zapotrzebowanie na nowoczesną infrastrukturę. Jednym z elementów, które mogą wspomóc dalszy rozwój regionu, jest powstanie terminala intermodalnego w okolicach Bydgoszczy, w Emilianowie. Obecnie przedsiębiorcy zmuszeni są do korzystania z terminali usytuowanych w odległych lokalizacjach. Konieczne jest wykorzystywanie dodatkowego transportu drogowego, co powoduje że logistyka towarów staje się droższa i wydłuża się czas dostaw. Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za budową terminala jest rolniczy charakter województwa, a co za tym idzie stworzenie możliwości dla firm z sektora rolno-spożywczego do sprawniejszego i tańszego eksportu towarów.

SK: Dlaczego na lokalizację obiektu wybrano Emilianowo?

AP: Od wielu lat prężnie rozwija się Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany na terenie Miasta Bydgoszczy, w sąsiedztwie Emilianowa. BPPT wspiera swoimi działaniami firmy inwestujące na przygotowanych terenach przemysłowych, ułatwiając im prowadzanie działalności, angażując się w rozwiązanie problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców – w tym związane z udrożnieniem logistyki towarów. Ważnym elementem projektu jest także dostępność terenów kolejowych w Emilianowie, położonych na głównej magistrali kolejowej, łączącej Śląsk z Portami oraz planowana budowa drogi ekspresowej S-10. Są to trzy główne elementy, które powodują że lokalizacja terminala w Emilianowie jest najbardziej korzystną, również biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny realizacji inwestycji.

SK: Jakie podmioty poza BPPT biorą udział w projekcie utworzenia terminalu? Czyją inicjatywą jest plan budowy portu?

AP: Inicjatywa budowy terminala intermodalnego w Bydgoszczy kiełkowała od wielu lat. Ostatecznie 17 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie o wspieraniu powstania pod Bydgoszczą intermodalnego terminala kolejowo-drogowego. Sygnatariuszami porozumienia są: PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), gmina Nowa Wieś Wielka oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.Wcześniej Miasto Bydgoszcz podjęło szereg innych inicjatyw związanych z utworzeniem tak zwanego suchego portu. Na wniosek między innymi Rady Miasta Bydgoszczy wprowadzono korekty umożliwiające lokowanie w Emilianowie infrastruktury dla branży TSL (transportu, spedycji i logistyki).  W tej sprawie prezydent Bydgoszczy zwracał się również do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zabiegaliśmy poza tym o wsparcie projektu w gdyńskim porcie oraz w spółkach kolejowych.

Zgodnie z ustaleniami do spółki celowej powołanej przez KOWR przystąpią PKP S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Z naszej perspektywy jesteśmy zadowoleni, że mamy takich solidnych i pewnych partnerów. Jestem pewien, że wszyscy w takim samym stopniu chcemy zrealizować ten projekt z sukcesem.

SK: Jakie działania odnośnie inwestycji podejmował i podejmuje Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny?

AP: Spółka od wielu miesięcy pracuje nad realizacją projektu razem z naszymi partnerami tj. KOWR i PKP S.A. Początkowo skupiliśmy się na określeniu rodzajów i ilości towarów, jakie przewożone są przez firmy z terenu BPPT i z terenów sąsiadujących. Przeprowadzono badania, które pozwoliły na wykonanie analiz określających potoki towarów potencjalnie obsługiwanych przez terminal. Przeprowadzono wiele spotkań, rozmów, które w efekcie spowodowały szersze zainteresowanie projektem instytucji, które wspierają realizację Projektu. Ponadto BPPT przystąpił do powołania struktur terminala, w tym spółki, która zajmie się realizacją projektu i późniejszym jego prowadzeniem. Naszym głównym celem jest budowanie rynku przewozów intermodalnych na terenie Bydgoszczy tak, aby w krótkim czasie po oddaniu, z terminala korzystało jak najwięcej klientów.

SK: Przewozy intermodalne stają się coraz popularniejszą formą przesyłu towarów. Jaką rolę w rozwoju tego rynku będzie odgrywał podbydgoski terminal?

AP: W okolicach Bydgoszczy w promieniu ok. 100 km nie ma terminala, który spełnia wymogi przedsiębiorców korzystających z takich usług. Ta lokalizacja będzie mogła przejąć większość towarów transportowanych z regionu kontenerami. Usprawni to logistykę i skróci czas dostaw. Emilianowo będzie też pierwszym elementem większej infrastruktury, tzw. bydgoskiego węzła multimodalnego, który ma umożliwić sprawniejszy przewóz towarów pomiędzy trójmiejskimi portami a południem kraju. Do Emilianowa mają trafiać kontenery z północy kraju (Gdynia, Gdańsk), z portów, gdzie jest duże zagęszczenie ładunków. Inwestycja ma pomóc w zwiększeniu konkurencyjności portu w Gdyni.

SK: Plany przewidują, że obiekt będzie obejmował obszar 5 ha. Biorąc pod uwagę lokalizację i wzrost przewozów intermodalnych, czy BPPT zakłada, że terminal będzie się rozrastał?

AP: Z determinacją dążymy do zwiększenia powierzchni terminala. Realizowana przez gminę Nowa Wieś Wielka zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zakłada większą powierzchnię do realizacji projektu terminala oraz utworzenie terenów usługowo-przemysłowych, które będą służyły rozwojowi logistyki w sąsiedztwie na potrzeby całego regionu. Poza tym etapowanie takiej inwestycji ma sens, bo wraz z rozwojem rynku i zapotrzebowaniem na tego typu usługi będzie można odpowiednio zarządzać procesem inwestycyjnym.

SK: Jakie będą główne kierunki przesyłu towarów?

AP: Głównym kierunkiem są porty w Gdyni i Gdańsku. W ten sposób uzyskamy pośrednio połączenie z kierunkami obsługiwanymi przez porty. Wielu przedsiębiorców dostarcza i odbiera towary z Europy Zachodniej. Kierunki to przede wszystkim Niemcy, Dania, ale także rynki wschodnie: Rosja i Ukraina. Według mnie, bardzo perspektywiczny jest kierunek na południe Europy przez Śląsk.

SK: Na jakim etapie jest obecnie projekt budowy terminala?

AP: 10 czerwca 2020 r. Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisał akt założycielski spółki „Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo”. 28 lipca 2020 r. spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie czekamy na zgodę UOKiK, która pozwoli nam na przystąpienia do Spółki. Nowa spółka celowa z udziałem BPPT zleci między innymi przygotowanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do budowy suchego portu, w tym: koncepcji, projektów, decyzji środowiskowej, operatów dendrologicznych i wodno-prawnych.

Rozmawiał Piotr Hrabski

Piotr Hrabski


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram