fbpx
Źródło: Pixabay.com

Luty 2021

08

10:02:55

UTK: Konsultacje dla instruktorów i egzaminatorów

Co najmniej raz w roku instruktorzy i egzaminatorzy prowadzący zajęcia w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów muszą uczestniczyć w konsultacjach organizowanych przez poszczególne ośrodki. Podczas spotkania należy omówić zagadnienia związane z systemem uzyskiwania kwalifikacji zawodowych maszynistów, zarówno pod kątem technicznym, jak i prawnym.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania są zobowiązane do organizowania konsultacji dla instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w danym ośrodku szkolenia i egzaminowania. Konsultacje takie przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo należy je przeprowadzić również w przypadku:

  1. istotnej zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
  2. na wniosek Prezesa UTK;
  3. po wydaniu zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, gdy wskazują one na konieczność przeprowadzenia takich konsultacji.

Forma przebiegu konsultacji może być uregulowana w aktach wewnętrznych ośrodka np. w regulaminie czy metodyce prowadzenia zajęć. W szczególności prawo nie zabrania przeprowadzenia konsultacji na odległość. Za pomocą wideokonferencji można przekazać wiedzę oraz zorganizować dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami będącymi przedmiotem konsultacji. Istotne jest, aby były prowadzone zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ustanowionymi przez ośrodek.

Celem konsultacji jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie pracy na stanowisku maszynisty oraz wymiana doświadczeń. Podczas każdego spotkania warto podsumować dotychczasową działalność ośrodka, a następnie dokonać aktualizacji regulacji wewnętrznych, przede wszystkim programów szkolenia, dostosowując je do aktualnego poziomu wiedzy technicznej i stanu prawnego.

Dokumentacja opisująca każdorazowy przebieg konsultacji będzie weryfikowana w ramach działań nadzorczych prowadzonych przez Prezesa UTK.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1a pkt 5 i art. 22a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.);

§ 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1566, z późn. zm.).

Źródło tekstu: UTK


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram