fbpx
Źródło: Pkpcargo.com

luty 2021

12

1:02:10

PKP Cargo nie rezygnuje z budowy terminala w Zduńskiej Woli

W czwartek 11 lutego spółka PKP Cargo opublikowała raport bieżący, w którym informuje o nieotrzymaniu dofinansowania na budowę terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach (woj. łódzkie). Przewoźnik zapowiedział, że przeanalizuje inne możliwe rozwiązania, które pozwolą na przeprowadzenie inwestycji.

O planowanym przedsięwzięciu PKP Cargo informowało w raporcie z dnia 9 września 2019 r. Przewoźnik zawarł w tym celu umowę z PKP S.A. odnośnie podjęcia wspólnych działań dotyczących budowy terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach. Strony postanowiły powołać spółkę celową Centralny Terminal Multimodalny sp. z o.o. (CTM), do której PKP Cargo zobowiązało się wnieść wkład w kwocie nieprzekraczającej 25 mln złotych.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny, o które będzie wnioskować Spółka Celowa” – informowało PKP Cargo w Raporcie bieżącym nr 44/2019.

W ramach umowy, PKP S.A. zobowiązało się do wkładu w inwestycję, w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub skapitalizowanego czynszu za dzierżawę nieruchomości.

Powołana przez podmioty spółka celowa złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu „Budowy terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli-Karsznice”. Ocena wniosku wykazała, że konieczna jest weryfikacja modelu finansowego, która zapewni CTM środki na realizację inwestycji. W związku z tym PKP Cargo podpisało aneks do umowy, w którym zobowiązało się do zaangażowania w projekt środków w wysokości ponad 50 mln zł.

11 lutego bieżącego roku zarząd CTM przekazał PKP Cargo pismo, w którym poinformował przewoźnika, że projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Nieudzielenie wsparcia na realizację projektu wynikać ma z przydzielenia środków innemu podmiotowi. Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie uwzględnił protestu, jaki spółka celowa złożyła w związku z negatywną oceną merytoryczną projektu. CTM postanowiło zrezygnować z podejmowania dalszych kroków w ramach procedury odwoławczej.

Jednocześnie, w związku z faktem, iż terminal we wskazanej lokalizacji stanowiłby istotne uzupełnienie infrastruktury punktowej Grupy PKP CARGO, Zarząd Spółki zadecydował o podjęciu kroków w celu analizy innych rozwiązań, które umożliwiłyby realizację tej inwestycji przez PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o., jako spółki dedykowanej w ramach Grupy PKP CARGO do tego obszaru operacyjnego” – informuje w najnowszym raporcie PKP Cargo.

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram