fbpx
Źródło: Facebook.com/ Powiat skarżyski

luty 2021

15

7:02:26

Powiat skarżyski z umową na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej

Już w marcu powinny ruszyć pierwsze prace związane z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej największej powiatowej inwestycji drogowej, a jednocześnie kluczowej dla rozwoju miasta. W czwartek, 11 lutego władze powiatu skarżyskiego – podpisały z wykonawcą w tej sprawie stosowną umowę.

Jak podkreśla starosta Artur Berus wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową zostanie zrealizowana przebudowa dróg lokalnych mająca na celu udogodnienie komunikacji i zwiększenie przepustowości w pobliżu wiaduktu. Inwestycję zrealizuje wybrana w drodze przetargu Spółka Akcyjna Trakcja z Warszawy za kwotę ponad 34,7 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w 2022 r.   

Inwestycja pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej” realizowana będzie przez powiat skarżyski w ramach partnerskiego z gminą Skarżysko-Kamienna projektu „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna  Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Zgodnie z podpisaną umową firma Trakcja, która będzie realizować zadanie pierwsze prace przy inwestycji chce rozpocząc już w marcu br.. 

Zakres robót obejmuje wykonanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz rozbudowy układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę Al. Piłsudskiego na odcinku od  Al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami i budową ronda turbinowego przy obecnym skrzyżowaniu z Al. Niepodległości.

Drogi te zyskają nowe jezdnie. Ponadto powstaną bus-pasy, nowe chodniki, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a także wybudowane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne. Powstaną również zieleńce, które uatrakcyjnią nowe drogi.

Realizacja inwestycji to także wykonanie szeregu niezbędnych prac podziemnych związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej i sieci energetycznych, przebudową kanalizacji sanitarnej i urządzeń teletechnicznych, budową kanału technologicznego.

Zarówno samorządowcy jak i wykonawcy nie ukrywają, że tak duża inwestycja wiązać się będzie dla mieszkańców miasta z wieloma utrudnieniami komunikacyjnymi.

Za kilka dni przekażemy wykonawcy plac budowy. Już jest przygotowywany projekt organizacji ruchu i już uspokajam mieszkańców, że w początkowej fazie prac ul. Niepodległości nie będzie wyłączona z ruchu. Wyłączony zostanie natomiast wiadukt. Firma Trakcja przystąpiła już do opracowania tymczasowego planu organizacji ruchu. Ten projekt jest w uzgodnieniach. Wstępne uwagi już zostały naniesione. Trzeba powiedzieć, że ta organizacja ruchu wywoła pewne zamieszanie na terenie miasta, dlatego, że zostanie odcięty  główny ciąg komunikacyjny. Z tego co planujemy cały czas w początkowej fazie robót będzie utrzymywany ruch na ul. Niepodległości. Natomiast w tym czasie zamknięta będzie cała ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Tysiąclecia, przez wiadukt do ul. Towarowej. Pierwsze prace, które będą wykonywane związane są z uporządkowaniem terenu, wycinką drzew oraz wyburzeniem starego obiektu mostowego” – zapewnił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, który z upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego podpisał umowę z wykonawcą.

Do pierwszych prac firma chce przystąpić już w marcu.

Planujemy rozpocząć prace od wszelkich prac rozbiórkowych. Chcemy przystąpić od marca praktycznie do rozbiórki ulic Tysiąclecia, Piłsudskiego, aż po ulicę Niepodległości, jak również rozbiórkę obiektu mostowego. Około lipca, sierpnia br. zamierzamy oddać ul. Tysiąclecia do ruchu zamknąć ulicę Niepodległości tak, aby kontynuować prace związane z budową murów oporowych, nasypów i wykonaniem przepięcia przebudowy ciepłociągu” – poinformował dyrektor kontraktu Michał Szcześniak.    

Jak podkreślił przedstawiciel wykonawcy Adam Stolarz, członek zarządu Trakcja S.A., firma będzie prowadzić nadzór nad sprawnością i dynamiką procesu inwestycyjnego.

Trakcja od końca 2019 r. ma także akcjonariusza państwowego, to stabilizuje nasze możliwości rozwojowe i stabilizuje możliwości działania”– zaznaczył A. Stolarz.

Wartość robot drogowych to koszt w wysokości 34.785.816,00 zł. Kwota ta w 85% pokryta zostanie ze środków unijnych w wysokości blisko 30 mln zł oraz po połowie z budżetów - powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko-Kamienna.  

Partnerski projekt, w ramach którego m.in. wybudowany zostanie nowy wiadukt nad torami kolejowymi realizowany jest ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Jego całkowita wartość to 47 mln zł, zaś wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 36 mln 706 tys. zł.     

W podpisaniu umowy uczestniczyli: przedstawiciele Zarządu Powiatu Skarżyskiego - starosta Artur Berus, członkowie – Katarzyna Bilska i Adam Ciok oraz skarbnik powiatu Urszula Wrona, a także dyrektor ZDP Marek Czyż z główną księgową Beatą Czerczak, przedstawiciele miasta – zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński i naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego Monika Kocia oraz przedstawiciele Spółki akcyjnej Trakcja z Warszawy – członek zarządu Adam Stolarz i dyrektor kontraktu Michał Szcześniak.  

Źródło tekstu: Skarzysko.powiat.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram