fbpx
Źródło: Gdansk.pl

luty 2021

17

6:02:25

Pięć firm zainteresowanych realizacją kontraktu dot. PKM Południe

Pięć firm - z Gdańska, Poznania i Warszawy - jest zainteresowanych przygotowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu PKM Południe. Chodzi o nowe połączenie kolejowe do południowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin. Jedynym kryterium wyboru w przetargu jest cena, dwie z firm mieszczą się w skali. Komisja przetargowa oceni wszystkie oferty pod kątem formalnym i wybierze wykonawcę, który na realizację STEŚ dla PKM Południe będzie miał czas do 30 września 2023 r.

Chodzi o Pomorską Kolej Metropolitalną odcinka bajpasu kartuskiego pomiędzy Kiełpinkiem a Kokoszkami. Koszt inwestycji to ponad 43 mln zł. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) nie tylko określi rekomendowany przebieg PKM Południe, ale przede wszystkim będzie podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych dotyczących przyszłej realizacji całego projektu lub jego części, wskazania niezbędnej rezerwy terenowej oraz optymalnego etapowania całej inwestycji.

Na ogłoszony przez PKM SA w grudniu 2020 r. przetarg wpłynęło łącznie 5 ofert. Po ich komisyjnym otwarciu 15 lutego okazało się, że dwie z nich mieszczą się w przewidzianym przez PKM budżecie 4 mln zł netto (4,920 mln zł brutto), jedna oscyluje w pobliżu niego, a dwie go przekraczają:

  • TPF Sp. z o.o. z Warszawy – 3,620 mln zł (4 452 600 brutto)
  • Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z Warszawy – 3,880 mln zł (4 772 400 brutto)
  • Highway Sp. z o.o. z Gdańska – 4,365 mln zł (5 370 029,94 brutto)
  • BBF Sp. z o.o. z Poznania – 5,880 mln zł (7 232 400 brutto)
  • Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z Gdańska – 6,650 mln zł (8 179 500 brutto)

Jedynym kryterium wyboru w przetargu jest cena. Obecnie komisja przetargowa sprawdzi wszystkie oferty pod kątem formalnym i dopiero po tej ocenie wybrany zostanie wykonawca, który na realizację STEŚ dla PKM Południe będzie miał czas do 30 września 2023 r. Pierwszy etap ma być jednak zrealizowany dopiero w latach 2030-2035. Obejmie prawdopodobnie odcinek miejski o długości 3,7 km.

Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie. Zaowocowało to nie tylko dynamicznymi wzrostami liczby pasażerów z 1 mln w 2016 r. do 4,3 mln w 2019 r., ale także licznymi inwestycjami samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w modernizacje dworców i budowę nowych węzłów integracyjnych na terenach, do których dzięki PKM zaczęły docierać pociągi.


Jednym z pomysłów, jakie pojawiły się na Pomorzu jako efekt kolejowego boomu po uruchomieniu PKM, był projekt budowy nowej linii kolejowej od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).


Szacuje się, że w południowych dzielnicach Gdańska – nie licząc okolicznych miejscowości z terenów gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo - będzie mieszkać 100 tysięcy osób. Dlatego Samorząd Województwa pomorskiego wspólnie z gminami zrzeszonymi w OMGGS podjęły się realizacji nowego projektu o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe).

W ramach przygotowywanego w latach 2021-2023 Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tej inwestycji analizowane będą następujące odcinki tej inwestycji:

Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.

Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.

Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.

Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.


Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Studium Wykonalności dla Przedsięwzięcia pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna, Działania 12.1 Pomoc techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło tekstu: Portal Miasta Gdańsk/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram