fbpx
Źródło: Facebook.com/Wojsko Polskie

luty 2021

17

12:02:28

PKP Cargo i wojsko coraz bliżej porozumienia ws. transportów

PKP Cargo oraz 2 Regionalna Baza Logistyczna (2RBLog) nie zrezygnowały z zawarcia umowy dotyczącej realizacji transportów dla polskiego wojska. Po nieudanych negocjacjach, które miały miejsce pod koniec zeszłego roku, strony wznawiają rozmowy na temat możliwej współpracy.

16 lutego spółka PKP Cargo poinformowała w Raporcie bieżącym 4/2021 o podjęciu przez jej zarząd uchwały w sprawie złożenia oferty cenowej na realizowanie transportów kolejowych dla wojska. Postępowanie w imieniu wojska prowadzi 2 Regionalna Baza Logistyczna.

Wojsko postanowiło, że w przypadku transportu kolejowego procedura postępowania będzie miała charakter zamówienia z wolnej ręki. Oznacza to, że 2RBLog podjął negocjacje tylko z jednym podmiotem, czyli PKP Cargo. Jednym z kluczowych argumentów dla wojska jest fakt, że przewoźnik ma doświadczenie w realizowaniu tego typu transportów. Posiada także tabor przystosowany do przewozu najcięższego sprzętu wojskowego (SpW).

Podjęcie uchwały przez zarząd spółki to kolejna próba zawarcia umowy między PKP Cargo a wojskiem. Poprzednio, w grudniu 2020 roku, wojsko zamierzało złożyć zamówienie na realizację przez przewoźnika transportów kolejowych w ramach czteroletniej umowy ramowej. Warszawska 2RBLog wyceniła wtedy koszt zamówienia na 842 502 387,94 zł netto. Do podpisania kontraktu jednak nie doszło, a 4 stycznia br. wojsko zamknęło postępowanie.

„W trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” – czytamy w uzasadnieniu dot. zamknięcia postępowania opublikowanym przez 2BLog.

Z informacji podanych 16 lutego przez PKP Cargo wynika, że zarówno spółka, jak i wojsko nie zrezygnowały z prowadzenia dalszych negocjacji.

„W związku z koniecznością modyfikacji niektórych założeń i brakiem rozstrzygnięcia wcześniejszego postępowania, w ramach którego Spółka składała ofertę o czym informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, Zamawiający zaprosił Spółkę do złożenia oferty w aktualnym postępowaniu, w którym wydłużył przewidywany czas obowiązywania umowy ramowej do 7 lat” – informuje PKP Cargo w swoim raporcie.

Na ten moment nie podano, na ile strony wyceniają koszt świadczenia usług.

Podobnie jak w poprzednim postępowaniu, usługa transportowa na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej składa się z dwóch zadań – przewóz międzynarodowy oraz na terenie kraju.

W przypadku postępowania prowadzonego przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną duże znaczenie ma umieszczenie PKP Cargo w rządowym wykazie przedsiębiorstw realizujących zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ponadto przewoźnik otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej środki na zakup platform kolejowych przystosowanych do przewozu ciężkiego SpW i jako jedyny w kraju posiada tabor umożliwiający realizację tego typu usług.

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram