fbpx
Źródło: Gdynia.pl

Luty 2021

18

2:02:47

Zgrzyt na linii PKP PLK – Miasto Gdynia w związku z budową Węzła Karwiny

Przebudowa Węzła Karwiny ma ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom południowej części Gdyni. 15 lutego rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę prac ogłoszony w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją PKP PLK, które zarzucają miastu odstąpienie od istotnej dla spółki części umowy.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy ulic Wielkopolskiej, Sopockiej i Strzelców. Powstaną także buspasy, parking przesiadkowy przy stacji PKM Karwiny oraz nowa infrastruktura dla komunikacji miejskiej. Prace wykonać ma gdyńska firma MTM S.A., która za realizację projektu otrzyma około 102 mln zł. Według informacji opublikowanych przez Urząd Miasta Gdyni, węzeł powstanie 50 dni przed zakładanym w przetargu terminem, wyznaczonym na 30 czerwca 2023 r.

Nowy projekt starego planu

Przetarg nieograniczony w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczący przebudowy Węzła Karwiny ogłoszony został w lipcu 2020 r. Było to drugie podejście władz miasta do przeprowadzenia inwestycji. Trójmiasto.pl podaje, że sześć lat temu Gdynia zamówiła projekt dotyczący modernizacji obiektu. Wtedy dokumentacja również nie zakładała prowadzenia prac przy wiaduktach. Te zostały ujęte w aneksie, za który Gdynia musiała dopłacić około 1,5 mln zł.

Projekt, jaki miasto otrzymało trzy lata temu ostatecznie nie doczekał się realizacji. Według założeń inwestycja miała mieć znacznie szerszy charakter. Planowano wtedy m.in. budowę trójpoziomowego parkingu samochodowego, ścieżek rowerowych czy pętli autobusowo-trolejbusowej.

Rozstrzygnięty 15 lutego przetarg, w którym nie zamieszczono wyżej wspomnianego aneksu, zakłada mniejszy zakres prac związanych z modernizacją węzła. Lokalne media podają, że miasto tłumaczy to koniecznością rozłożenia inwestycji na etapy, przez wzgląd na prowadzoną w okolicy budowę Trasy Kaszubskiej.

PLK Reaguje na decyzję miasta

Ogłoszenie wyników przetargu spotkało się z reakcją PKP PLK, które zarzuciły Gdyni niewywiązanie się z uzgodnień zawartych w ramach umowy z 2017 r. Strony ustaliły wtedy, że inwestycja obejmie swoim zakresem przebudowę dwóch wiaduktów nad linią kolejową Kościerzyna – Gdynia. Zdaniem spółki odstąpienie od prac na obiektach uniemożliwi modernizację linii 201, w ramach której powstać miał m.in. trzeci tor.

Jak podaje portal Dziennikbaltycki.pl, spółka kolejowa twierdzi, że rezygnacja z planu przebudowy wiaduktów blokuje działania związane z rozwojem przewozów aglomeracyjnych i jest tym samym decyzją niekorzystną dla całego Trójmiasta.

Brak trzeciego toru może spowodować problemy w funkcjonowaniu alternatywnego korytarza transportowego Bydgoszcz - Trójmiastodedykowanego przewozom ładunków do i z portu morskiego w Gdyni. Konsekwencją niespodziewanych zmian wprowadzonych w projekcie przez Miasto Gdynia może być ograniczenie efektywności ekonomicznej projektu przygotowywanego przez PLK” – czytamy w przytoczonym przez Dziennik Bałtycki fragmencie oświadczenia PKP PLK.

Lokalne media podnoszą, że powstanie trzeciego toru jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniej przepustowości pociągów przewożących ładunki z trójmiejskich portów przy jednoczesnym nieograniczaniu kursów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Trojmiasto.pl zaznacza, że w miejscu przebudowy Węzła Karwiny linia kolejowa jest pochylona, co znacznie spowalnia składy towarowe.

Miasto postanowiło jednak nie uwzględniać planów zarządcy linii kolejowych w swoim projekcie dotyczącym inwestycji. Ponadto w oświadczeniu PKP PLK podkreślają, że odstąpienie od aneksu w żaden sposób nie zostało z nimi uzgodnione.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zostały poinformowane przez Miasto o zmianach projektu. Dopiero na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy PLK, Miasto przekazało, że odstępuje od realizacji inwestycji wg uzgodnień z 2017 r. Bez odpowiedzi pozostała dwukrotna prośba PLK o pisemne potwierdzenie ograniczeń, jakie nowy projekt miejski wprowadza dla rozwoju kolei” – zaznacza PKP PLK.

Miasto odpiera zarzuty

W związku z pojawieniem się oświadczenia PKP PLK, Miasto opublikowało odpowiedź, w której stwierdza, że warta ponad 100 mln zł inwestycja nie ogranicza planów spółki kolejowej dotyczących modernizacji linii, nad którą przebiegają wiadukty.

Miasto realizuje to, co miejskie, w niczym nie przeszkadza kolei. Przyjęliśmy ten komunikat z dużym zdziwieniem i - nie da się ukryć - oburzeniem. Rozmowy z PKP PLK S.A. trwają od lat. W ich efekcie zobowiązaliśmy się do stworzenia dokumentacji projektowej. Zgodnie z ustaleniami sfinansowaliśmy i przygotowaliśmy projekt rozszerzony o przebudowę wiaduktów. Nie doczekaliśmy się jednak ruchu ze strony spółki, po której stronie powinno leżeć finansowanie przebudowy tej części węzła” – stwierdził wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk.

Portal Trójmiasto.pl podaje, że wiceprezydent Łucyk zaprzecza informacjom zawartym w oświadczeniu PKP PLK, jakoby spółka o odstąpieniu od aneksu została poinformowana dopiero w wyniku zorganizowanych przez siebie rozmów. Gdynia odrzuca jednocześnie możliwość wstrzymania realizacji projektu. Wynika to z faktu dofinansowywania inwestycji, która powstanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto otrzyma dzięki temu wsparcie w wysokości 54 mln złotych.

W rozwiązanie konfliktu zaangażował się Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który postanowił zorganizować w trybie pilnym spotkanie przedstawicieli władz Gdyni i PKP PLK.

Piotr Hrabski


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram