fbpx
Źródło: Unsplash.com

Luty 2021

26

1:02:23

KE pozywa Polskę do trybunału sprawiedliwości

Komisja Europejska (KE) poinformowała 18 lutego o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprawy przeciwko Polsce. Zarzuty związane są z niewywiązywaniem się z dyrektywy w sprawie ograniczenia hałasu. Problem dotyczy 20 odcinków linii kolejowych i 290 odcinków dróg.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej KE, hałas powodowany przez ruch lotniczy, samochodowy oraz kolejowy to druga po zanieczyszczeniu powietrza środowiskowa przyczyna przedwczesnych zgonów. W czerwcu 2002 r. Komisja wydała dyrektywę 2002/49/WE odnośnie ograniczenia niebezpiecznego czynnika, w której zawarto zobowiązania, jakie wypełnić mają kraje członkowskie UE.

Zgodnie z dokumentem, państwa należące do wspólnoty zobligowane zostały do opracowania planów działań, które pozwolą zminimalizować emisję oraz zapobiec powstawaniu hałasu tam, gdzie jego występowanie ma szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Już w 2017 roku KE podjęła kroki mające zmobilizować Polskę do usunięcia uchybień, stwierdzając naruszenie unijnego prawa. W styczniu 2019 r. Komisja wezwała władze naszego kraju do ochrony obywateli przed szkodliwym działaniem nadmiernej emisji dźwięków.

Mimo poczynienia pewnych postępów, władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W związku z tym Komisja postanowiła dziś skierować do Polski uzasadnioną opinię, dając jej dwa miesiące na naprawę sytuacji; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE” – informowała KE w komunikacie z 24 stycznia 2019 r.

18 lutego 2021 r. Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej kolejny komunikat. Poinformowała w nim, że skierowała do TSUE sprawę przeciwko Polsce. Zdaniem organu władze naszego kraju nie dopełniły zobowiązań zawartych w dyrektywie.

Polskie prawo krajowe nie gwarantuje sporządzenia planów działania, które są obowiązkowe na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy w danej okolicy przekracza się wartości graniczne czy nie . Nadal nie ma planów działania dla 20 głównych odcinków linii kolejowych oraz 290 głównych odcinków dróg pomimo upłynięcia terminu przyjęcia takich planów działania” – czytamy w komunikacie Komisji.

Podjęte kroki Komisja Europejska tłumaczy tym, że władze Polski nie odniosły się do opinii, jaką otrzymały od unijnego organu w styczniu 2019 r.

Co więcej, prawo krajowe nie wymaga, by plany działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie, takie jak w szczególności rejestr konsultacji publicznych, środki zachowania obszarów ciszy oraz strategia długoterminowa” – dodaje KE.

Według Komisji, kluczowym w sprawie jest przeprowadzenie przez Polskę konsultacji publicznych, które pozwolą obywatelom wyrazić opinię na temat działań, jakie władze podejmują w kwestii ograniczenia negatywnego wpływu hałasu.

Przedstawiając kontekst sprawy, KE przytacza dane dotyczące Europy, według których hałas jest przyczyną 12 tys. przedwczesnych zgonów oraz 48 tys. przypadków chorób serca w ciągu roku. Ponadto przyczynia się on do wzrostu poziomu stresu i osłabienia systemu kognitywnego u 6,5 mln Europejczyków cierpiących na zakłócenia snu.

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram