fbpx
Źródło: Pixabay.com

marzec 2021

04

12:03:05

Niemcy podejmują działania mające zwiększyć udział kolei w transporcie towarów

Z początkiem marca w Niemczech uruchomiony został pakiet środków, mający poprawić dostęp przedsiębiorstw do kolei. Kwota 200 mln euro przeznaczona będzie na wsparcie budowy nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury łączącej obiekty przemysłowe z siecią krajową – informuje portal Railway Gazette.

Do 2030 roku niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (MTiIC) planuje zwiększyć do co najmniej 25% udział kolei w przewozie towarów. Uruchomienie pakietu środków ma wesprzeć inicjatywę przez zachęcenie przedsiębiorstw do stopniowego odstępowania od przewozów samochodowych.

Kwota 200 mln euro przeznaczona zostanie na dofinansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją oraz utrzymaniem prywatnych bocznic kolejowych. Z pieniędzy zawartych w pakiecie pokrytych zostanie do 50% związanych z tym kosztów. W przypadku obiektów multimodalnych znajdujących się na obszarach wiejskich, wsparcie wynieść może nawet 80%. Środki udostępniane będą przez okres pięciu lat.

Ponadto rząd Republiki Federalnej Niemiec podjął działania mające uprościć procedury związane z zatwierdzaniem projektów budowy bocznic i kolejowych połączeń przemysłowych. Ministerstwo planuje także uszczegółowić zakres odpowiedzialności finansowej za zapewnienie i utrzymanie połączeń realizowanych na tych obiektach. Ma to uchronić przedsiębiorców przed nadmiernym obciążeniem kosztami przez zarządców infrastruktury kolejowej.

MTiIC zwróciło również uwagę, aby podczas planowania terenów przemysłowych i handlowych uwzględniać możliwość zapewnienia im połączenia kolejowego. Zdaniem ministra transportu Andreasa Scheuera przyczyni się to do łatwiejszego przechodzenia firm na przewóz towarów pociągami.

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram