fbpx
Źródło: Pixabay.com

marzec 2021

10

2:03:25

UTK przypomina o obowiązku certyfikacji ECM

Do 16 czerwca 2022 r. wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru kolejowego (także pasażerskiego i lokomotyw) muszą wykazać zgodność posiadanych systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów z kryteriami rozporządzenia 2019/779.

Można to zrobić poprzez uzyskanie odrębnego certyfikatu ECM lub w ramach procesu uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, czy też autoryzacji bezpieczeństwa, co wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Niezależnie od wybranej ścieżki konieczne jest złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem. W stosunku do nowych podmiotów proces certyfikacji wymaga przeprowadzenia audytu, co w zależności od jego wyników może wydłużyć postępowanie o dodatkowe miesiące przeznaczone na usunięcie stwierdzonych niezgodności.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2019/779, obowiązek potwierdzenia spełnienia wymagań tego rozporządzenia w procesie certyfikacji dotyczy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, niezależnie od rodzaju utrzymywanego taboru kolejowego. Do tej pory certyfikowane były tylko ECM odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykazać spełnienie wymagań załącznika II do rozporządzenia 2019/779, co w praktyce oznacza obowiązek ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS). Rozporządzenie przewiduje dwuletni okres przejściowy na uzyskanie stosownych uprawnień, który zakończy się 16 czerwca 2022 r.  

Prezes UTK ma 4 miesiące na podjęcie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. W przypadku wniosków dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa termin ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 5 miesięcy. Wnioskodawcy powinni jednak brać pod uwagę, że terminy te są minimalne i mogą zostać wydłużone na czas niezbędny do uzupełnienia braków w dokumentacji lub usunięcia niezgodności stwierdzonych w trakcie audytu. Dodatkowy czynnik ryzyka jest związany z trwającą pandemią, która może utrudnić lub wręcz czasowo uniemożliwić realizację audytu na miejscu.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że Prezes UTK zaleca złożenie stosownych wniosków jak najszybciej będzie to możliwe, a najpóźniej do końca 2021 r.

Szczegóły dotyczące nowych wymagań rozporządzenia 2019/779 można znaleźć w jednym z poprzednich komunikatów na stronie UTK.

Źródło tekstu: UTK/Seriws Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram