fbpx
Źródło Pixabay.com

marzec 2021

22

3:03:01

UTK wyjaśni wątpliwości związane ze zmianami w certyfikacji ECM

Wejście w życie IV pakietu kolejowego wprowadziło zmiany w procesie utrzymania pojazdów. Do tej pory obowiązek certyfikacji dotyczył tylko podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych. Do 16 czerwca 2022 r. wszystkie ECM, także zajmujące się taborem pasażerskim czy lokomotywami muszą wykazać zgodność posiadanych systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów z kryteriami rozporządzenia 2019/779. W jaki sposób wykazać taką zgodność wyjaśnimy w trakcie najbliższych zajęć Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Szkolenie odbywa się 24 marca.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2019/779, obowiązek potwierdzenia spełnienia wymagań tego rozporządzenia w procesie certyfikacji dotyczy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, niezależnie od rodzaju utrzymywanego taboru kolejowego. Do tej pory certyfikowane były tylko ECM odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykazać spełnienie wymagań załącznika II do rozporządzenia 2019/779, co w praktyce oznacza obowiązek ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS). Rozporządzenie przewiduje dwuletni okres przejściowy na uzyskanie stosownych uprawnień, który zakończy się 16 czerwca 2022 r.

Prezes UTK ma 4 miesiące na podjęcie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, który może być dodatkowo wydłużony w przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie audytu. W przypadku wniosków dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa termin ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 5 miesięcy. Dlatego warto z wyprzedzeniem składać odpowiednie wnioski.

Szczegóły dotyczące nowych wymagań rozporządzenia 2019/779 można znaleźć na stronie UTK.

Pracownicy UTK w trakcie najbliższego szkolenia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego wyjaśnią, jakie działania powinny podjąć ECM w najbliższym czasie i jak należy składać wnioski. Zapisy na szkolenie są dostępne na stronie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram