fbpx
Źródło: Urząd Gminy Krasne

kwiecień 2021

20

1:04:43

Gmina Krasne sprzedaje zabytkowy tabor wąskotorowy

Gmina Krasne (pow. przasnyski, woj. mazowieckie) ogłosiła przetarg na sprzedaż zabytkowego wąskotorowego taboru kolejowego Mławskiej Kolei Dojazdowej. Do nabycia są m.in. rumuńskie lokomotywy spalinowe serii Lxd2 oraz wagony osobowe i towarowe. Oferty można składać do 29 kwietnia.

Część taboru należącego do Mławskiej Kolei Dojazdowej jest własnością Gminy Krasne. Lokalna wąskotorówka, będąca obecnie jednym tego typu obiektem na Mazowszu, pozostaje nieczynna od kilku lat, a stan infrastruktury kolejowej i zabytkowego taboru ulega postępującej degradacji. Sprzedaż pojazdów ma być szansą na ich rewitalizację i powrót do dawnej świetności. W przetargu ogłoszonym 14 kwietnia bieżącego roku wystawiono łącznie 9 lokomotyw i wagonów.

Kryterium wyboru ofert składanych w każdej części postępowania będzie najwyższa cena brutto zaproponowana za daną ruchomość – nie niższa niż cena wywoławcza. Pojazdy wystawione na sprzedaż można oglądać w Mławie, Krasnem i Makowie Mazowieckiem. Jest to możliwe po wcześniejszym kontakcie z władzami gminy i ustaleniu konkretnego terminu. Wnioski należy przesyłać mailowo na adres: ug_krasne@krasne.pl. Oględzin można dokonywać do 27 kwietnia bieżącego roku.

Oferty muszą zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika lub nazwę i siedzibę firmy, datę sporządzenia, oświadczenie zaakceptowania warunków postępowania, oferowaną cenę i dowód wpłacenia wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej danego pojazdu kolejowego.

Gmina podkreśla, że oferty muszą zostać złożone w formie pisemnej:

1. Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 29.04.2021 roku godz. 10:00 w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy w Krasnem, ul Adama Mickiewicza 23, kod pocztowy 06-408 Krasne, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

2. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, pocztą kurierską, bądź w inny sposób pozwalający na zachowanie pisemnej formy oferty” – wskazano w ogłoszeniu.

W ramach przetargu „Sprzedaż taboru kolejowego stanowiącego własność Gminy Krasne” oferenci mogą składać oferty na następujące pojazdy:

Ruchomość nr 1, Lokomotywa spalinowa Lxd2 produkcji rumuńskiej, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Kolejowej, 06-408 Krasne – cena wywoławcza 24 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 2, Lokomotywa spalinowa Lxd2 (nr PKP 293) produkcji rumuńskiej (wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 113/2020), przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Leszno, 06-300 Przasnysz – cena wywoławcza 33 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 3, Lokomotywa spalinowa Lxd2 (nr PKP 343) produkcji rumuńskiej, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – 30 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 4, Lokomotywa spalinowa SM02 (nr PKP 126), przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Kolejowej, 06-200 Maków Mazowiecki – 18 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 5, Wagon osobowy Bxhpi produkcji rumuńskiej FAUR, datowanie 1984 r., przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Leszno, 06-300 Przasnysz – 17 tys. zł brutto

Ruchomość nr 6, Wagon osobowy Bxhpi produkcji rumuńskiej FAUR, datowanie 1984 r., przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – 27 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 7, Wagon platforma 4 osiowa serii Pddxh, datowanie 1956r., przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – cena wywoławcza 9 tys. zł brutto

Ruchomość nr 8, Wagon towarowo-osobowy FTdxh, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – 10 tys. zł brutto

Ruchomość nr 9, Wagon towarowy kryty 4 osiowy, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – cena wywoławcza 5 tys. zł brutto

Formularz ofertowy, wzór umowy, karty ewidencyjne taboru, opinię techniczną rzeczoznawcy oraz obszerną dokumentację fotograficzną i wycenę pojazdów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej [Gminy Krasne]. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia po godzinie 10.

pg


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram