fbpx
Źródło: Utk.gov.pl

kwiecień 2021

23

10:04:34

Kolejni sygnatariusze Deklaracji kultury bezpieczeństwa

25 podmiotów dołączyło w czwartek 22 kwietnia do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Łącznie pod aktem podpisało się już 242 przedstawicieli rynku kolejowego, w tym m.in. instytucje polityczne, fundacje, przewoźnicy, producenci taboru oraz media.

Jak podkreśla inicjator projektu, Urząd Transportu Kolejowego, obecna, XII edycja podpisania Deklaracji była wyjątkowa ze względu na trwający właśnie „Europejski Rok Kolei”.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, spotkanie zorganizowane zostało w formie wideokonferencji. Wpłynęła na to sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 i wynikające z niej restrykcje.

„Chociaż nowych sygnatariuszy przyjęliśmy wirtualnie, to jestem przekonany, że ich wkład i zaangażowanie będą stanowiły ważną część w procesie kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei” - powiedział podczas spotkania prezes UTK dr inż. Ignacy Góra.

„Naszym celem jest ciągła poprawa poziomu bezpieczeństwa z uwzględnieniem postępu technicznego i naukowego oraz rozwoju prawodawstwa. Dziękuję Państwu za gotowość budowania bezpiecznej kolei” - dodał dr inż. Ignacy Góra.

Podmioty, które zdecydowały się na sygnowanie aktu, zobowiązują się do stosowania, przestrzegania i propagowania zasad m.in. takich jak akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością czy nieokazywanie tolerancji wobec naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Projekt Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wystartował 21 kwietnia 2016 r. W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego podpisało ją wówczas ponad dziewięćdziesiąt podmiotów, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Państwowej Komisji badania Wypadków Kolejowych, producenci taboru, przewoźnicy oraz jednostki naukowe i badawcze.

Pełna lista sygnatariuszy XII edycji oraz formularz przystąpienia do Deklaracji dostępne są [tutaj].

hp


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram