fbpx
Źródło: Twitter.com/CUPT

kwiecień 2021

29

2:04:32

CUPT o Zintegrowanym Modelu Ruchu na konferencji UTK

W konferencji Urzędu Transportu Kolejowego „Nowy Wizerunek Kolei”, która odbyła się 28 kwietnia, uczestniczyła p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech. W swoim wystąpieniu mówiła m.in. o potencjale Zintegrowanego Modelu Ruchu.

Celem konferencji UTK „Nowy wizerunek kolei”, było m.in. przedstawienie idei i celów Europejskiego Roku Kolei oraz wskazanie zmian, jakie zaszły w transporcie kolejowym dzięki funduszom Unii Europejskiej przeznaczonym na infrastrukturę, zwiększeniu interoperacyjności i wprowadzeniu wspólnotowych regulacji prawnych.

Omówione zostały również działania podjęte w transporcie kolejowym w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwania, przed którymi stanie kolej w świecie po epidemii. Ważnym tematem było przedstawienie zagadnienia konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu w ujęciu ekonomicznym i społecznym. Uczestnicy skupili się też na problematyce wypracowania propozycji i sugestii w zakresie zachęcenia pasażerów do korzystania z transportu kolejowego.

CUPT o ZMR

CUPT zaproszone zostało do udziału w dyskusji nt. nowego wizerunku kolei. W swoim wystąpieniu p.o. dyrektor Joanna Lech przedstawiła potencjał ZMR oraz wyjaśniła, jak można wykorzystać to narzędzie na potrzeby rynku kolejowego, m.in. w zakresie czasu dojazdu do stacji. Prezentację CUPT z wydarzenia można znaleźć [tutaj].

Czym jest Zintegrowany Model Ruchu?

ZMR to narzędzie wspierające wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027. Wśród tych warunków znalazło się m.in. określenie stanu obecnego i przyszłego planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu. Więcej informacji o Zintegrowanym Modelu Ruchu można znaleźć w [specjalnej zakładce] na stronie CUPT.

W wydarzeniu, poza CUPT, wzięli udział przedstawiciele innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Instytutu Kolejnictwa oraz uczelni wyższych.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram