fbpx
Źródło: Bytom.pl

maj 2021

04

9:05:17

Gmina Bytom członkiem Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych

Górnośląska Kolej Wąskotorowa to jedna z największych atrakcji turystycznych nie tylko w regionie. 26 kwietnia, z inicjatywy prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza, miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (GKW). Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej.

Jak wskazuje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, turystyczna kolej wąskotorowa jest najstarszą na świecie czynną koleją tego typu.

(…) Jej początki sięgają 1853 roku. Dla Bytomia to jedna z największych atrakcji, która przyciąga miłośników kolei nie tylko z regionu, ale również z całej Polski” - mówi Mariusz Wołosz.

Aby mogła ona regularnie kursować niezbędne są remonty infrastruktury oraz naprawa i modernizacja istniejącego taboru. Nasze miasto wspiera GKW dotacjami, współfinansuje przewozy dla dzieci i młodzieży oraz modernizację infrastruktury. Jako współwłaściciel i właściciel części taboru, zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych” - podkreśla Mariusz Wołosz.

Stowarzyszenie GKW powstało w 2003 roku, a jego głównym celem jest zachowanie w jak najlepszym stanie istniejących linii, obiektów i taboru górnośląskiej wąskotorówki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, jakie stanowią zabytki kolejnictwa i techniki. Przystępując do Stowarzyszenia, miasto Bytom chce nie tylko zaangażować się w promocję tej atrakcji turystycznej, ale też wykorzystać potencjał, jakim jest wpisanie kopalni srebra w Tarnowskich Górach i rezerwatu „Segiet” na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Chcemy wykorzystać potencjał, jakim dysponuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa. Będziemy starać się wspierać Stowarzyszenie zarówno finansowo, jak również merytorycznie, uczestnicząc w projektach i przedsięwzięciach mających na celu promocję kolei wąskotorowej oraz poprawę jej infrastruktury” - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Od 2019 r. miasto zwiększyło wydatki inwestycyjne na Górnośląską Kolej Wąskotorową. W 2020 r. zrealizowany został remont 1160 metrów linii kolejowej, łączącej Bytom z zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim. W ramach zrealizowanych prac wykonawca zmodernizował torowisko w okolicach stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Bytom Północny oraz w rejonie Dąbrowy Miejskiej. Zdemontowane zostały stare podkłady i szyny kolejowe, które zastąpiono nowymi. Wykonano także nowe podbudowy z kruszywa. Koszt całej inwestycji wyniósł 834 tys. zł, z czego 769 tys. zł to dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Miasto Bytom w 2020 roku oprócz remontu torowiska, dofinansowało również Górnośląską Kolej Wąskotorową kwotą blisko 399 tys. zł, tym samym tylko w 2020 roku gmina Bytom wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przekazały na ten cel łącznie ponad 1,2 mln zł.

Górnośląska wąskotorówka jest najstarszą na świecie czynną koleją wąskotorową. Jej początki sięgają 1853 roku. Dla mieszkańców Bytomia oraz turystów odwiedzających miasto stanowi jedną z największych atrakcji w regionie. Łączy Bytom z rezerwatem przyrody „Segiet” oraz ośrodkiem sportowym „Sport Dolina” w Bytomiu - Suchej Górze, kopalnią srebra w Tarnowskich Górach, a także zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim.

W ubiegłym roku Górnośląska Kolej Wąskotorowa przewiozła łącznie ponad 19,6 tys. osób. Na liczącej 21 km trasie znajduje się dziesięć stacji. Linia wąskotorówki przebiega obok zabytkowej elektrociepłowni w Bytomiu - Szombierkach, a także lokomotywowni w Bytomiu - Karbiu, gdzie można zobaczyć zabytkowe parowozy, wagony wąskotorowe oraz tzw. Salonkę z 1912 roku.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Bytomia/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram