fbpx
Źródło: Pixabay.com

maj 2021

05

7:05:52

PKP TELKOL z prestiżowym świadectwem bezpieczeństwa. Będzie mógł obsługiwać m.in. służby mundurowe

20 kwietnia 2021 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystawiła Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, stwierdzające że PKP TELKOL sp. z o.o. posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”.

Wystawione świadectwo jest ważne przez okres pięciu lat do klauzuli „ściśle tajne”, siedmiu lat do klauzuli „tajne” oraz przez okres dziesięciu lat do klauzuli „poufne”.

PKP TELKOL sp. z o. o. jest jedyną spółką z Grupy PKP mogącą pochwalić się tego typu certyfikatem o tak wysokiej klauzuli. Tym samym należy do grona elitarnych podmiotów na rynku, posiadających tego typu uprawnienia. Równolegle Spółka uzyskała dodatkowo poniższe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:

  • II stopnia do klauzuli „ściśle tajne” (krajowe),
  • III stopnia do klauzuli „ściśle tajne” (krajowe),
  • III stopnia „NATO secret”,
  • III stopnia „secret UE/EU secret”,
  • III stopnia „ESA secret”.

Uzyskane świadectwa nie tylko pozwolą na właściwe realizowanie zadań w zakresie przewidzianym dla Spółki jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, ale również otworzą przed PKP TELKOL rynek potencjalnych klientów z branży militarnej, dadzą możliwość zawierania umów ze służbami mundurowymi/siłowymi oraz wykonywania zadań, z realizacją których wiąże się dostęp do informacji niejawnych. Przedmiotowe dokumenty stanowią doskonałą wizytówkę wiarygodności firmy i są cenione na rynku usług.

Pozyskanie certyfikatu poprzedziły liczne, bardzo wymagające działania w zakresie ochrony: fizycznej, teleinformatycznej i personalnej informacji niejawnych koordynowanych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Działania te zakończyły się sukcesem dzięki dużemu wsparciu ze strony ścisłego kierownictwa Spółki.

Otrzymanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego, obok dużych możliwości wykonawczych stworzonych Spółce, nakłada na nią również obowiązki dotyczące utrzymania stanu bezpieczeństwa na niezmienionym poziomie.

Źródło tekstu: PKP TELKOL/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram