fbpx
Źródło: CTL Logistics

maj 2021

06

3:05:24

CTL Logistics wdrożył system usprawniający zarządzanie biznesem

Spółka CTL Logistics zakończyła 1 maja br. główny etap wdrożenia systemu informatycznego przeznaczonego dla przewoźników kolejowych – RailSoft. Narzędzie ma usprawnić proces planowania logistycznego i pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz materialnymi przewoźnika.

System zarządza procesami logistyki kolejowej, handlowymi, planowania, rozliczania przewozów, naprawami lokomotyw i wagonów oraz zarządzania dokumentacją kolejową. RailSoft wspierająca także proces zarządzania kompetencjami w obszarze szkoleń, egzaminów okresowych, kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych oraz pouczeń okresowych personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z procesem utrzymania wagonów towarowych, a także pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

„Zaawansowane technologie stanowią obecnie nieodzowny element zarządzania Spółką i procesami. Coraz większą ilość informacji trudno przetworzyć i zanalizować, dlatego konieczne jest stworzenie systemów usprawniających przepływ informacji tak, aby zarządzać bardziej efektywnie i na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym. Dla CTL Logistics wsparcie od 1 maja stanowi system RailSoft. Wdrożenie tego narzędzia informatycznego pozwoli wejść Spółce na  zupełnie nowy poziom, zastępując mało intuicyjny i niedoskonały system informatyczny wspierany setkami ręcznie tworzonych arkuszy kalkulacyjnych jednym systemem online” – powiedział Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics.

Przewoźnik, pod potrzeby funkcjonowania systemu RailSoft, doposażył kilkuset maszynistów i rewidentów w mobilne tablety. Urządzenia umożliwiają bezpośrednie zasilanie systemu centralnego RailSoft danymi z pominięciem raportów papierowych bezpośrednio z terenu. Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość planowania, obiegowanie lokomotyw, drużyn trakcyjnych i samą realizację przewozów.

„W czasie rzeczywistym możliwe jest uzyskanie informacji o wszystkich posiadanych w naszej dyspozycji zasobach, wagonach i lokomotywach z uwzględnieniem zarówno obiegowania pociągów jak i rejonów Polski, w których obecnie się znajdują. Bezpośrednio z systemu możemy zamawiać również rozkłady jazdy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mamy także dostęp do informacji o dostępności drużyn trakcyjnych. To zupełnie nowa jakość. System pozwala generować automatyczne raporty z poszczególnych gniazd maszynistów o kilkuset pracownikach rozproszonych po całym kraju, co zdecydowanie wpłynie na jakość bieżącego planowania obsad, ale także reagowania na sytuacje nagłe jak nieplanowane zamknięcia torowe czy braki przepustowości na liniach i terminalach” – oznajmił członek zarządu firmy Andrzej Pawłowski.

Narzędzie opracowane przez firmę Petrosoft umożliwia pozyskiwanie bieżących informacji o realizowanych przejazdach dzięki zintegrowaniu z systemem SEPE (System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej) należącym do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

RailSoft zapewnia CTL Logistics dostęp do zasobów strategicznych, czyli informacji, które zdecydowanie wpłyną na efektywność oraz sposób planowania i ofertowania. Kolejne, planowane do wdrożenia moduły wpłyną bezpośrednio na jakość obsługi klientów, w tym umożliwią im dostęp do wszystkich danych o ładunku w czasie rzeczywistym.

Źródło tekstu: CTL Logistics/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram