fbpx
Źródło: Kzn.pl

maj 2021

06

9:05:04

KZN Bieżanów z certyfikatem ISO 45001:2018

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” wzbogaciły swój System Zarządzania Biznesem o istotny moduł związany z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tym samym KZN posiadają cztery obszary działające w oparciu o międzynarodowe normy ISO – poza BHP są to zarządzanie środowiskowe, zarządzanie jakością bazowe i rozszerzone o standardy związane z przemysłem kolejowym.

Trwający w firmie kilka dni audyt prowadzony był przez audytorów Bureau Veritas Polska w modelu hybrydowym. Z uwagi na pandemię koronawirusa, poruszanie się po firmie pracowników podmiotu sprawdzającego oraz kontaktowanie się z pracownikami firmy na miejscu ich pracy, zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Część czynności kontrolnych zostało też zrealizowanych zdalnie. Całość procesów związanych z audytem zakończyła się wynikiem pozytywnym. Uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018 zbiegło się z przekroczeniem liczby 1000 dni bez wypadku przy pracy na terenie krakowskiego zakładu (25.03), co w praktyce potwierdza, że zakładowe procedury od dłuższego czasu były gotowe do formalnej implementacji nowej normy.

„Jako podmiot produkujący kluczowe elementy infrastruktury szynowej, z których korzysta na co dzień setki pojazdów przewożących miliony pasażerów i towary o wielomilionowej wartości, a także wytwórca specjalistycznego taboru kolejowego, przywiązujemy najwyższą wagę do przestrzegania procedur i kształtowania procesów na najwyższym możliwym poziomie. Naszą ambicją jest tworzyć na co dzień jak najbezpieczniejsze środowisko pracy, stanowiące wartość dla naszej załogi, ale także współdziałających z nami kontrahentów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Stąd rozszerzenie naszego systemu zarządzania o normę ISO 45001:2018 było kwestią czasu” – podkreśla Rafał Leszczyński, prezes Grupy KZN Bieżanów.

Źródło: Kzn.pl

Zintegrowany System Zarządzania Biznesem KZN Bieżanów spełnia obecnie wymagania następujących norm: ISO 9001:2015 – systemy zarządzania jakością, ISO/TS 22163:2017 – systemy zarządzania jakością w przemyśle kolejowym (IRIS – International Railway Industry Standard), ISO 14001:2018 – systemy zarządzania środowiskowego oraz ISO 45001:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne spółki. Reguluje zarówno procesy podstawowe i pomocnicze, dając podstawę do niezawodnej i bezpiecznej realizacji zadań projektowych, produkcyjnych, logistycznych, handlowych i zarządczych.

Źródło: Kzn.pl 1

Przy okazji wypada zaznaczyć, że przeprowadzony również w marcu bieżącego roku audyt kontrolny ISO/TS 22163:2017 zakończył się przyznaniem KZN srebrnego medalu za całkowity wynik (składowe: ocena oparta na wymaganiach normy zawartych w arkuszu oceny – powyżej 70% maksymalnego wyniku, percepcja klienta – ponad 75% maksymalnego wyniku, efektywność kluczowych procesów podczas ich oceny – powyżej 80% maksymalnego wyniku oraz terminowe przygotowanie pełnej dokumentacji dla audytora wiodącego). Spośród 66 polskich firm posiadających certyfikat ISO/TS 22163:2017 podobnym do KZN wynikiem mogą poszczycić się tylko trzy inne podmioty: Astromal, Frimatrail i Newag.

Źródło tekstu: Kzn.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram