fbpx
Źródło: Pixabay.com

maj 2021

10

1:05:41

UTK przypomina o zapisach na szkolenie „Różni podróżni”

Opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego, działania szkoleniowe oraz opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - to podstawowe cele projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 12 kwietnia 2021 roku trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”. Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a partnerami: Urząd Transportu Kolejowego (UTK) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

Kto może być uczestnikiem szkolenia „Różni podróżni”

Uczestnikami szkolenia "Różni podróżni" mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1) uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

 1.  pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 2.  sprzedawca biletów,
 3.  pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 4.  pracownik infolinii,
 5.  członkowie drużyny konduktorskiej,
 6.  pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 7.  kontroler biletów,
 8.  kierowca,
 9.  motorniczy,
 10.  pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 11.  trenerzy wewnętrzni;
 12.  pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 13.  sprzedawca biletów,
 14.  pracownik obsługi dworca;
 15.  pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
 16.  pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
 17.  pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

 1.  pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 2.  prezes/dyrektor,
 3.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 4.  pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 5.  prezes/dyrektor,
 6.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 7.  pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:
 8.  prezes/dyrektor,
 9.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 10.  przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2. Składane wnioski muszą zatem wskazywać uczestników szkolenia typu 1 i typu 2 łącznie.

Szczegółowe informacje, listę wymaganych dokumentów, wnioski o udział w szkoleniu oraz instrukcję ich wypełnienia można znaleźć na [stronie] UTK.

Źródło tekstu: Urząd Transportu Kolejowego/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram