fbpx
Źródło: Gov.pl

maj 2021

11

8:05:50

KAS, MKiŚ oraz GPW podpisały list intencyjny ws. Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Giełda Papierów Wartościowych (GPW) podpisały listy intencyjne w sprawie inicjatywy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL).

Dzięki informacjom z PCOL, KAS będzie mogła m.in. weryfikować, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura. System będzie także przyczyniać się do uszczelniania systemu podatkowego. Przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być wykorzystane do zabezpieczenia systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów oraz pomóc w wykrywaniu ich nielegalnych składowisk.

GPW w ramach realizacji inicjatywy strategicznej Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego podpisała listy intencyjne z Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zarządzającym Bazą Danych Odpadowych. Polski Cyfrowy Operator Logistyczny jest pierwszą inicjatywą oraz projektem referencyjnym Ministerstwa Aktywów Państwowych w ramach Programu Synergia.

Synergia to istotny element patriotyzmu gospodarczego, będącego jednym z ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek. Kolejne działania podjęte w ramach Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pokazują, że GPW poprzez swoją sprawność i inicjatywę, realizuje taką synergię nie tylko między spółkami Skarbu Państwa z korzyścią dla swoich akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki, ale również odpowiada na zapotrzebowanie administracji publicznej” – podkreślił wicepremier Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

Dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową, Polski Cyfrowy Operator Logistyczny zostanie przygotowany do przeprowadzenia pilotażu E-CMR i E-listu przewozowego oraz aby odpowiadać potrzebom KAS w obszarze uszczelniania systemu podatkowego i uwzględniać przygotowywane założenia do wdrożenia e-faktury. Informacje zawarte na platformie pozwolą KAS na weryfikację, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura/rachunek. PCOL będzie mógł dostarczać wiadomości na temat zlecającego i odbierającego transport oraz stron rozliczenia usługi transportu. Pomoże to w uszczelnieniu system podatkowego oraz uprości obieg dokumentów dla użytkowników platformy.

Inicjatywa, do której przystępuje Krajowa Administracja Skarbowa, wpisuje się doskonale w kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2021-2024. Informatyzacja usług takich jak elektroniczny list przewozowy, realizowany w ramach innowacyjnego projektu przez GPW, w połączeniu z automatyzacją i digitalizacją usług KAS, przełoży się na uszczelnienie systemu podatkowego i zapewni przedsiębiorcom wykorzystanie najnowszych technologii w prowadzonej przez nich działalności” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, szef KAS.

W ramach planowanej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zarządzającym Bazą Danych Odpadowych, przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być wykorzystane do uszczelniania systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów. W przypadku pojazdów z zarejestrowanym rodzajem ładunków (odpady, materiały niebezpieczne i mogące mieć negatywny wpływ na środowisko) – Polski Cyfrowy Operator Logistyczny będzie mógł udostępniać dane dotyczące pozycji, takich jak miejsca przekroczenia granicy czy miejsca docelowego rozładunku, co może pomóc w wykrywaniu nielegalnych transportów i składowisk odpadów.

Utworzenie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pozwoli m.in. na pilotażowe przetestowanie mechanizmu monitorowania przewozu odpadów z wykorzystaniem urządzeń GPS w naszym kraju. Dzięki nowej inicjatywie, pozyskane informacje pozwolą na wdrożenie bardziej skutecznych rozwiązań przeciwdziałającym nielegalnemu transportowi odpadów w Polsce” – powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), rodzajów transportu (drobnica, cało-pojazdowe, kontenerowe, wagonowe) oraz rozszerzając kolejno działalność (od spedycji i przewozu towarów, dystrybucji, zarządzania frachtami poprzez logistykę magazynową czy usługi celne) od państwowych spółek i firm działających na rynku polskim logistycznym, może w perspektywie 5 lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych. Wszystko dzięki wykorzystaniu know-how i zasobów krajowych.
Dalszy proces cyfryzacji pozwoli na zbieranie danych dotyczących korytarzy transportowych, obsługę polskich terminali przeładunkowych, a wdrożenie elektronicznego krajowego i międzynarodowego listu przewozowego pozwoli ograniczyć działalność w szarej strefie.
Działalność PCOL pozwoli na oszczędności po stronie spółek skarbu państwa w obszarach związanych z obsługą transportu i logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu marży, realizujących przewozy polskich przewoźników. Wypracowane przez operatora zyski pozostaną w kraju, nie będą transferowane do central podmiotów zagranicznych.

Polski rynek Transportu Spedycji i Logistyki jest wart rocznie około 140 mld złotych. Wartość marż, które mogłyby zostać wytransferowane z Polski, przy obecnej ich wysokości często na poziomie 20-30%,  może sięgać nawet kilkudziesięciu miliardów złotych. Jak wskazuje MKiŚ, zbierane dane, takie jak lokalizacja floty przewoźników czy wieziony towar, to nieoceniony zasób wiedzy, który powinien być chroniony i pozostać w Polsce.

Źródło tekstu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram