fbpx
Źródło: Facebook.com/Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka

maj 2021

12

10:05:04

Rewitalizacja śląskiej linii kolejowej Bielsko-Biała – Skoczów coraz bliżej

Przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka: przewodniczący zarządu Jarosław Klimaszewski oraz zastępca przewodniczącego Andrzej Płonka, podpisali umowę z konsorcjum firm: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. Wrocław oraz IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. Hiszpania, na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)". Jak podało Stowarzyszenie, umowa została podpisana 11 maja w siedzibie bielskiego urzędu miasta.

Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia rzeczowej rewitalizacji tego odcinka linii kolejowej nr 190. W ciągu najbliższych miesięcy Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia w ramach II etapu rządowego Programu Kolej+. Zadaniem Wykonawcy będzie również m.in. przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin na trasie linii kolejowej, tj. Bielska-Białej, Jaworza, Jasienicy oraz Skoczowa.

Realizatorem części inwestycyjnej projektu będzie PKP PLK S.A., natomiast zgodnie z założeniami Programu Kolej+ samorządy partycypować będą w kosztach realizacyjnych na poziomie 15%, przy czym 50% wkładu samorządowego Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka pozyskało od samorządu województwa śląskiego.

Informacje dotyczące wyboru Wykonawcy wstępnego studium planistyczno-prognostycznego można znaleźć na [stronie] Stowarzyszenia.

Równolegle Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka zaangażowane jest w ramach Programu Kolej+ w realizację podobnego projektu dotyczącego linii kolejowej nr 97 Żywiec-Sucha Beskidzka, w którym funkcję lidera pełni Województwo Małopolskie.

Ponadto, Stowarzyszenie prowadziło aktywne działania dotyczące pozostałych istotnych linii kolejowych na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej. W kontekście „szprych” kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego Stowarzyszenie zwróciło uwagę na potrzebę włączenia miasta Bielska-Białej jako największego ośrodka subregionu do korytarza nr 7 oraz modernizacji i przywrócenia międzynarodowego znaczenia linii kolejowej nr 139. Jednocześnie Aglomeracja Beskidzka wyraziła sprzeciw wobec marginalizacji znaczenia linii kolejowej nr 93 na odcinku Chybie – Zebrzydowice.

Podkreślić należy także udział Stowarzyszenia w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz w równolegle toczącym się procesie konsultacyjnych zamierzeń inwestycyjnych PKP PLK S.A. Dzięki uwagom zgłoszonym przez Stowarzyszenie, wszystkie wymagające modernizacji strategiczne linie kolejowe (93, 97, 117, 139 oraz 190) uwzględnione są wśród planów inwestycyjnych PKP PLK S.A. [czytaj więcej]


Mapa: Zamierzenia inwestycyjne PKP PLK S.A. na terenie Aglomeracji Beskidzkiej (źródło: projekt dokumentu „PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”)

Źródło tekstu: Aglomeracjabeskidzka.eu/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram