fbpx
Źródło: Twitter.com/PKP Cargo

maj 2021

13

3:05:21

UTK podał wstępne dane o przewozach towarowych grup ładunków w 2020 roku

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, a także grupa rudy metali oraz pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły blisko 63% masy przewiezionych towarów w 2020 roku. Towary te odpowiadały również za ponad połowę pracy przewozowej w przewozach towarowych. Urząd Transportu Kolejowego opublikował wstępne informacje o przewozach w poszczególnych grupach w ubiegłym roku.

Przewoźnicy towarowi w 2020 roku przetransportowali 223,2 mln ton towarów, zaś praca przewozowa wyniosła 52,2 mld tonokilometrów. Wielkości te były niższe odpowiednio o 5,6% i 6,6% w porównaniu do 2019 r. Przewieziono łącznie 82,6 mln ton węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego (spadek o ponad 8,5 mln ton mniej niż w 2019 r.). Udział tej grupy w ogóle przewiezionej masy zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego w stosunku do 2019 r. i wyniósł 37%. W przypadku drugiej najważniejszej grupy - tj. rudy metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa - spadek wyniósł blisko 7 mln ton, co przełożyło się na spadek udziału o blisko 1,5 punktu procentowego. W ramach tej grupy przewieziono łącznie 57,8 mln ton, zaś jej udział w ogóle przewiezionej masy wyniósł 25,9%. Szczegółowe dane znajdują się w [opracowaniu] „Grupy towarów 2020. Podstawowe dane”.

Wyniki za IV kwartał 2020 r.

W ostatnim kwartale 2020 r. przewieziono blisko 61,2 mln ton ładunków. Wykonano 14,3 mld tonokilometrów pracy przewozowej. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 4,1% wg masy oraz 4,2% wg pracy przewozowej.

W ramach grupy „węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny” przewieziono 23,2 mln ton, odnotowując spadek o 0,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wynik ten był jednak najwyższy w całym 2020 r. i w stosunku do III kwartału 2020 r. oznaczał przewiezienie masy o ponad 2,6 mln ton większej. Jej udział w samym czwartym kwartale wyniósł 37,9%. Zrealizowana praca przewozowa wyniosła 3,6 mld tonokilometrów.

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. wzrosły przewozy tradycyjnie najważniejszych grup towarów przewożonych koleją. W przypadku rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa wzrost wyniósł 3,4% wg masy oraz 6,4% wg pracy przewozowej. W tej grupie przewoźnicy przewieźli 15,8 mln ton, zaś praca przewozowa wyniosła 3,8 mld tonokilometrów. Udział tej grupy w masie dla czwartego kwartału wyniósł 25,8%, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do danych za cały 2020 r.

W przypadku grupy „chemikalia, produkty chemiczne” wzrost w stosunku do analogicznego okresu wyniósł 19,9% wg masy i 17,1% wg pracy przewozowej. W przypadku grupy „metale i wyroby metalowe” wzrost ten wyniósł 15,5% oraz 10,2%.

W IV kwartale 2020 r. przewozy ładunków w wagonach lub z wykorzystaniem wagonów platform oferowało 72 przewoźników. 10 z nich odpowiadało za przewiezienie ponad 78,34% masy towarów oraz za blisko 78% zrealizowanej pracy przewozowej w tym okresie. Udział wszystkich 62 pozostałych przewoźników był rozproszony i nie przekraczał nawet ¼ wartości ogółem.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie [Dane UTK].

Ostateczne wyniki dostępne będą po publikacji Sprawozdania z funkcjonowania rynku kolejowego w 2020 r., który dostępny będzie 31 lipca 2021 r. na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Wykres ze statystykami przewozów w poszczególnych grupach towarowych w latach 2012-2020 dostępny jest [tutaj].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram