fbpx
Źródło: Plk-sa.pl

maj 2021

21

10:05:21

Rząd przyjął uchwałę ws. programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych

Podczas środowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Dzięki uchwale rząd chce zapewnić lokalnym społecznościom lepszy dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Najważniejsze rozwiązania

 • Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna regionów poprzez:
  • eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
  • rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane;
  • wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych;
  • zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.
 • W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji – w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.
 • Do wytypowania wstępnej listy zadań objętych programem przyjęto następujące kryteria:
  • dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań społecznych uwzględniających aktualną sytuację transportu kolejowego;
  • deklarację przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury objętej programem;
  • realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. Źródło tekstu: KPRM/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram