fbpx
Źródło: Pixabay.com

maj 2021

25

11:05:21

Fundacja PKP zachęca do udziału w konkursie malarskim o tematyce kolejowej

Wykłady, wystawy, konkursy, imprezy sportowe i turystyczne – Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” oraz Stacja Muzeum przygotowały bogaty program obchodów jubileuszu 160-lecia budowy Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej. Jednym z jego punktów jest konkurs malarski, w którego realizację włączyła się również Fundacja Grupy PKP.

Chcąc przypomnieć historię budowy, eksploatacji, infrastrukturę i ludzi związanych z Drogą Żelazną Petersbursko-Warszawską, SKSTiK „Kolejarz” oraz Stacja Muzeum uruchomiły trwające dwa lata obchody. Z myślą o wszystkich miłośnikach sztuki i historii kolei przygotowano konkurs malarski. Jednym z celów organizatorów jest chęć dotarcia do jak największej liczby kolejarzy, pasjonatów kolejnictwa, a także ich rodzin, rozwijających swoje zainteresowania malarskie oraz historyczne.

Ważnym aspektem jest również zwrócenie szczególnej uwagi na dzieje kolei na dawnych ziemiach polskich, jej historyczną architekturę oraz infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej.

Konkurs jest jednoetapowy. Prace, wykonane jedną z technik plastycznych: rysunek, praca na płótnie, grafika, akwarela, rycina lub pastel można zgłaszać do 15 sierpnia. Wernisaż i ogłoszenie wyników zaplanowano na 4 września.

Realizując swoje cele statutowe, m.in. w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności prowadzenia działań związanych z tradycjami i historią kolejnictwa, oraz nauki i edukacji, Fundacja Grupy PKP włączyła się w realizację wydarzenia.

Oprócz konkursu malarskiego SKSTiK "Kolejarz" oraz Muzeum Sportu i Turystyki organizuje również I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Tu była Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska”. Prace, w dwóch kategoriach: pojedyncze zdjęcie oraz cykl zdjęć, można przesyłać do 30 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca przyszłego roku. Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów można znaleźć [tutaj].

***

W roku 1851 r. uzyskano zgodę na rozpoczęcie prac związanych z budową Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej (zakończenie nastąpiło 15 grudnia 1862 r.), której celem było połączenie dwóch stolic - Warszawy z Petersburgiem. Była to druga droga kolejowa na terenie Królestwa Polskiego (po warszawsko-wiedeńskiej) i czwarta na ziemiach Imperium Rosyjskiego. Jej powstanie, obok zadań transportowych, było jednocześnie przyczynkiem do rozwoju społecznego terenów leżących na jej trasie.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram