fbpx
Źródło: Koleje Dolnośląskie

maj 2021

31

1:05:42

Koleje Dolnośląskie składają władzom Wrocławia nową propozycję ws. honorowania UrbanCard

Koleje Dolnośląskie kontynuują rozmowy z gminą Wrocław w sprawie honorowania miejskich biletów UrbanCard w pociągach na obszarze miasta. Przewoźnik przedstawił nową propozycję 15-letniego porozumienia, która pozwoli na dalsze honorowanie biletów w pociągach oraz darmowe przejazdy dla dzieci, młodzieży i seniorów.

W przedstawionej 19 maja ofercie nowej umowy w sprawie honorowania UrbanCard gmina Wrocław zgodziła się na propozycję przewoźników w sprawie modelu rozliczania wynagrodzenia. Podstawą wyliczania będzie liczba zatrzymań pociągów na terenie Wrocławia. To kontynuacja modelu rozliczeń, który jest stosowany w obowiązującej umowie pomiędzy gminą, Polregio i Kolejami Dolnośląskimi.

Jesteśmy zadowoleni z przyjęcia przez miasto naszej propozycji dotyczącej modelu rozliczenia. To miarodajna i przejrzysta metoda, która pozwala na wyliczenie wynagrodzenia”– wskazuje Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Myśląc jednak o długofalowym rozwoju projektu kolei, zaproponowaliśmy gminie podpisanie nowej umowy do końca 2036 roku. Zależy nam na dobru pasażerów, którzy nie będą musieli zastanawiać się, czy krótkoterminowe umowy są przedłużane, a młodzież i seniorzy nadal będą mogli bezpłatnie podróżować w granicach miasta. Chcemy zachęcać wrocławian i Dolnoślązaków do korzystania z kolei, która jest ważną częścią komunikacji zbiorowej w stolicy regionu” – dodaje Rodak.

Preferencyjne stawki za zatrzymanie

Przypomnijmy, że na mocy obowiązującej umowy z grudnia 2020 r. przewoźnicy otrzymują od miasta wynagrodzenie za jedno zatrzymanie pociągu w wysokości 47 zł netto. Na tej podstawie obliczany jest ryczałt dla przewoźników. Z tego tytułu wynagrodzenie Kolei Dolnośląskich to 5 346 000 zł netto (59,4% wartości umowy), natomiast Polregio otrzymuje 3 654 000 zł netto (40,6% wartości umowy).

Zgodnie z nową ofertą przedstawioną przez gminę Wrocław miasto proponuje przyjęcie stawki za zatrzymanie na poziomie 27,78 zł netto, co obniżyłoby wynagrodzenie o 41%.

Liczymy na kontynuację rozmów, które pozwolą na znalezienie optymalnego rozwiązania, ponieważ nie możemy się zgodzić na obniżenie stawki prawie o połowę. Energia elektryczna w tym roku wzrosła dla nas o 20%, a koszty przeglądów pociągów o 30%. Pomimo tych wzrostów proponujemy w przyszłym roku objęcie preferencyjną stawką w wysokości 39 zł netto, w pierwszym roku działalności, dziesięciu nowych przystanków, które w najbliższym czasie zostaną uruchomione we Wrocławiu”– tłumaczy Bartłomiej Rodak.

Dla przejrzystości rozliczeń przewoźnicy proponują również określenie poziomu miesięcznej liczby zatrzymań na stacjach oraz ustalenia ich maksymalnego rocznego poziomu.

Aktualnie realizujemy we Wrocławiu ok. 380 tys. zatrzymań w skali roku. Propozycja miasta dotycząca ustalenia nowego poziomu liczby zatrzymań na poziomie 600 tys. to oczekiwanie zwiększenia liczby zatrzymań o 80% w stosunku do stanu obecnego. To poziom, który osiągniemy za kilka lat po uruchomieniu wszystkich nowych linii i wybudowaniu nowych przystanków”– wyjaśnia rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Zależy nam na wypracowaniu rozwiązania, które na 15 lat umożliwi darmowe przejazdy dla dzieci młodzieży i seniorów na obecnych zasadach” – dodaje Bartłomiej Rodak.

Nowa propozycja:

  • Ponad 15-letni okres obowiązywania umowy od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2036 roku.
  • Rozliczenie na podstawie liczbę zatrzymań na stacjach we Wrocławiu (obecnie na poziomie 382 800 rocznie).
  • Całkowita liczba zatrzymań przyjmowana na dany rok po konsultacjach rozkładu jazdy z gminą Wrocław, która będzie miała możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ich liczby.
  • Miasto Wrocław uzyskuje uprawnienia „współorganizatora” kolei. Ma prawo współdecydowania o ilości przejazdów i zatrzymań na stacjach w obrębie miasta.
  • Maksymalna roczna liczba zatrzymań w okresie trwania umowy na poziomie 690 000 zatrzymań rocznie – wzrost 80%.
  • Preferencyjna stawka 39 zł netto za zatrzymanie na wszystkich nowych przystankach we Wrocławiu w 2022 roku.
  • Utrzymanie dotychczasowego poziomu stawki za zatrzymanie w wysokości 47 zł netto na przystankach objętych obowiązującą umową.
  • Suma wynagrodzenia dla przewoźników będzie obliczana na podstawie miesięcznej liczby zatrzymań pociągów oraz stawek przyjętych dla poszczególnych stacji.
  • Honorowanie w pociągach biletów i zwolnień z opłat zgodnie z obowiązującym katalogiem biletów. Dzieci, młodzież i seniorzy, będą mogli korzystać z usług Kolei Dolnośląskich bezpłatnie. Wprowadzenie nowych zwolnień i ulg będzie konsultowane i potwierdzane z przewoźnikami.

Więcej o sporze między władzami Wrocławia a przewoźnikami Polregio i Kolejami Dolnośląskimi pisaliśmy [tutaj].

Źródło tekstu: Koleje Dolnośląskie/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram