fbpx
Źródło: Utk.gov.pl

czerwiec 2021

09

10:06:19

CPK wśród sygnatariuszy Deklaracji ws. rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dołączył Centralny Port Komunikacyjny. Swoje podpisy na Karcie Deklaracji złożyli Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK, i Radosław Kantak, Członek Zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

Wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ odbyło się w wyjątkowym Europejskim Roku Kolei. Grono sygnatariuszy liczy dziś 243 przedstawicieli.

Inicjatywa, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, z punktu widzenia polskiego transportu kolejowego ma szczególne znaczenie. Dzięki niej powstanie sieć rozbudowanej infrastruktury kolejowej, w tym kolei dużych prędkości, która zapewni szybki i dogodny dojazd z kluczowych punktów na mapie Polski. Będzie to węzeł komunikacyjny integrujący transport kolejowy z transportem lotniczym i drogowym.

„Bardzo cieszy mnie, że CPK włącza się w inicjatywę UTK i tak ważna inwestycja będzie odbywać się z zachowaniem zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To ważne, by już na etapie planowania i późniejszej realizacji rozbudowy systemu kolejowego zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa”– powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

„Inwestycje kolejowe CPK to skrócenie czasów przejazdu oraz większa dostępność kolei dla mieszkańców wielu miast i regionów. To także krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Do tych aspektów dodajemy dzisiaj bezpieczeństwo. Zgodnie z inicjatywą UTK będziemy prowadzić nasze działania realizując założenia Deklaracji na każdym etapie naszych inwestycji”– zapewnił Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Centralny Port Komunikacyjny przyłączając się do inicjatywy Prezesa UTK zadeklarował wdrożenie w swoje działania poniższych zasad:

  • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowania standardów bezpieczeństwa i zintegrowania ich z codzienną działalnością,
  • szczerego i otwartego postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenia od przypisywania winy,
  • rejestrowania i analizowania zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłego doskonalenia systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Jak zaznacza Urząd Transportu Kolejowego w informacji dotyczącej podpisania Deklaracji przez przedstawicieli CPK, przyjęcie postawy gotowej do przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym już na etapie planowania i początków realizacji inwestycji z całą pewnością przyczyni się do tworzenia innowacyjnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej. Nowy sygnatariusz, którym jest Centralny Port Komunikacyjny, będzie stanowił ważny element na mapie polskiej sieci kolejowej.

Każdy, kto wyraża chęć podpisania Deklaracji, może zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie [formularza] zamieszczonego na stronie UTK. Od kwietnia bieżącego roku do grona jej sygnatariuszy [zalicza się] również redakcja „Serwisu Kolejowego”.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram