fbpx
Źródło: Twitter.com/PKP Cargo

czerwiec 2021

14

3:06:41

PKP Cargo odkupuje dawną fabrykę wagonów Gniewczyna. Spółka chce wznowić produkcję

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zawarcie z Forespo Poland S.A. umów dotyczących nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Decyzja Rady Nadzorczej Spółki z 7 maja 2021 roku to pierwszy krok do wznowienia produkcji wagonów w tym zakładzie.

Forespo Poland S.A. to podmiot zależny spółki Forespo ze Słowacji, który jest właścicielem majątku po dawnej fabryce wagonów towarowych w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska na Podkarpaciu. Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland S.A. ma w swoim ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową. W liście intencyjnym podpisanym we wrześniu 2019 roku, PKP CARGO S.A. zadeklarowało, że wyremontuje i przystosuje zakład do wznowienia produkcji.

W związku z tym Rada Nadzorcza wyraziła wczoraj zgodę na nabycie przez PKP CARGO S.A. od Forespo Poland S.A. praw użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości, a także ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych umową wynosi prawie 7,4 mln euro brutto. Umowa przenosząca własność nieruchomości i ruchomości zostanie zawarta najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku.

Zgoda Rady Nadzorczej była niezbędna do podpisania umowy z Forespo, co mamy nadzieję nastąpi w najbliższym czasie. Chcemy potem jak najszybciej przystąpić do prac przygotowawczych przed ponownym uruchomieniem produkcji wagonów. Decyzja o wznowieniu działalności fabryki w Gniewczynie jest podyktowana potrzebami rynku kolejowego. W Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych. Widać to było choćby przy okazji przetargów na zakup taboru z unijnym dofinansowaniem. Część przewoźników miała bowiem problemy z zapewnieniem sobie terminowych dostaw wagonów, były też przypadki, że z braku możliwości technicznych wykonania zamówienia nie dochodziło do podpisania umów z producentami” – wyjaśnia Prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz.

Prezes PKP CARGO S.A. nie ma wątpliwości, że fabryka w Gniewczynie okaże się sukcesem biznesowym.

Źródło tekstu: PKP Cargo/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram