fbpx
Źródło: Pkm-sa.pl

czerwiec 2021

15

11:06:13

TPF Sp. z o.o. z umową na dokumentację STEŚ dla projektu PKM Południe

Samorządowa spółka PKM SA podpisała z firmą TPF Sp. z o.o. umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu PKM Południe. W uroczystości, która odbyła się 11 czerwca w Starej Wozowni gdańskiego Centrum Hevelianum, wzięli udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz samorządowcy z gmin, które swoim zasięgiem obejmie projekt PKM Południe.

Za realizację dokumentacji będzie odpowiadała firma TPF Sp. z o.o., która wcześniej zrealizowała m.in. modernizację stacji Gdynia Główna oraz projekt architektoniczny Gdański Business Center w Warszawie. Spółka TPF wygrała ogłoszony przez PKM SA przetarg na STEŚ dla projektu „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II – Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” (w skrócie: PKM Południe), oferując opracowanie dokumentacji za 4,45 mln zł.

„Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe jest szerokim opracowaniem przedprojektowym które służy określeniu założeń technicznych przyszłej inwestycji, jej efektywności ekonomicznej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej”– wyjaśnił Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA.

„Wykonanie tego dokumentu jest konieczne do potwierdzenia technicznych możliwości realizacji tej inwestycji oraz wzajemnej koordynacji z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi na tym obszarze. STEŚ pozwoli także na wskazanie niezbędnej rezerwy terenowej. Opracowanie tej dokumentacji przed końcem 2023 r. umożliwi rozpoczęcie fazy projektowej dla PKM Południe już w nowej perspektywie unijnej” – dodał Grzegorz Mocarski.

PKM Południe będzie kolejną nitką linii PKM prowadzącą od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, a następnie jej połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).

„Oddana do użytku w 2015 r. linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej otworzyła komunikacyjnie Trójmiasto w kierunku zachodnim i stała się silnym bodźcem do rozwoju transportu kolejowego w całym regionie”– powiedział marszałek województwa Mieczysław Struk. 

„Gdańsk Południe i jego najbliższa okolica, to silnie rozwijająca się część Gdańska i okolicznych gmin Pruszcz Gdański, Kolbudy i Żukowo, gdzie w kolejnej dekadzie zamieszkać może aż 100 tys. nowych mieszkańców. Naszą rolą jest zapewnić im efektywny, niezawodny i niskoemisyjny transport. Dlatego jako samorząd wojewódzki zaproponowaliśmy gminom zrzeszonym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólną realizację nowego, wizjonerskiego projektu kolejowego w ramach kolejnego etapu projektu PKM” – wskazał Marszałek Województwa Pomorskiego.

W ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla PKM Południe analizowane będą następujące odcinki:

  • Odcinek 1 – budowa/przedłużenie linii kolejowej o długości ok. 4 km od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w kierunku południowych dzielnic Gdańska do pętli Łostowice – Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych istniejącego tam węzła integracyjnego.
  • Odcinek 2 – budowa (przedłużenie odcinka 1) nowej linii kolejowej o długości ok. 3,5 km od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska w kierunku zachodniej obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek 3 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 6-7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229, pomiędzy Straszynem i Goszynem.
  • Odcinek 4 – modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański o długości ok. 25 km.
  • Odcinek 5 – budowa nowej linii kolejowej o długości ok. 7 km (zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248 (PKM), pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

Podczas uroczystości podpisana została także umowa pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego i PBS Sp. z o.o. w Sopocie na „Przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transportowych do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II w ramach porozumienia pn. „Przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II”. Wyniki tych badań zostaną wykorzystanie przy opracowywaniu dokumentacji STEŚ dla projektu PKM Południe.


Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami Studium Wykonalności dla Przedsięwzięcia pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna, Działania 12.1 Pomoc techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło tekstu: PKM SA/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram