fbpx
Źródło: Intercity.pl

czerwiec 2021

21

10:06:19

Przebudowa hali lokomotywowni PKP IC we Wrocławiu będzie kosztowała 30 mln zł

Spółka PKP Intercity podpisała z firmą Mostostal Warszawa umowę na przebudowę elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Wartość kontraktu to blisko 30 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach prowadzonego największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity.

Przedmiotem umowy jest przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji postojowej we Wrocławiu. W należącym do PKP Intercity obiekcie wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych – od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Celem inwestycji jest podniesienie standardu utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu. Planowany termin realizacji projektu wynosi 20 miesięcy od dnia jej zawarcia. Wartość kontraktu to 29,99 mln zł brutto.

Wrocław jest dla nas bardzo ważnym punktem na kolejowej mapie Polski. To kolejna inwestycja infrastrukturalna w tym mieście, która ma na celu unowocześnienie zapleczy technicznych w duchu prośrodowiskowym. Rozwijanie stacji postojowych ma istotny wpływ na kształtowanie siatki naszych połączeń i jej rozwój, a także na stałe podnoszenie jakości świadczonych przez PKP Intercity usług” – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny to kolejne ważne zadanie, które będziemy realizować dla polskich kolei. Budujemy ekologiczną myjnię dla pociągów, również zlokalizowaną we Wrocławiu, a także przeprowadzamy generalny remont zabytkowego Dworca PKP Gdańsk Główny. Potwierdzamy naszą pozycję sprawnej firmy budowlanej, która sprawnie realizuje najbardziej skomplikowane inwestycje, również kolejowe” – zaznacza Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Przebudowa jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00]. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.

We Wrocławiu powstanie też ekologiczna myjnia automatyczna PKP Intercity. Jesienią ubiegłego roku spółka podpisała z firmą Mostostal Warszawa umowę na zaprojektowanie i zbudowanie obiektu, wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity we Wrocławiu. To jedna z siedmiu myjni, które powstaną na terenie stacji postojowych przewoźnika w Polsce.

Nowoczesne i ekologiczne zaplecza techniczne

Inwestycja w zaplecze techniczne we Wrocławiu to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki – „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 17 bocznic kolejowych w całej Polsce z zastosowaniem w nich nowoczesnych rozwiązań, redukujących negatywny wpływ na środowisko.

Ponadto PKP Intercity planuje wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii (w postaci paneli fotowoltaicznych) do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Do 2023 roku spółka wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie 800 mln zł. Z kolei do 2030 roku zainwestuje również 19 mld zł w nowoczesny tabor. Spółka planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, który osiągnie neutralność klimatyczną.

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram