fbpx
Źródło: Pixabay.com/Free-Photos

czerwiec 2021

24

8:06:03

25 czerwca kolejne spotkanie z cyklu „Piątki z UTK”

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na kolejne spotkanie w ramach „Piątków z UTK”, które odbędzie się 25 czerwca. Eksperci Urzędu odpowiedzą na pytania dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od ponad roku, z uwagi na ograniczenia epidemiczne, spotkania są prowadzone poprzez wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych. Na stronie UTK zamieszczono [formularz], dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji należy określić konkretny tematu planowanego spotkania. Pozwoli to ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Obsługi Prawnej (zagadnienia związane z uzgodnieniami z zakresu zagospodarowania przestrzennego);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. z wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Formuła »Piątków z UTK« sprawdza się od ponad 5 lat. Cieszę się, że po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Tworzymy otwarty urząd. W trakcie »Piątków z UTK« pomagamy przedsiębiorcom, ale zyskujemy również wiedzę z czym boryka się rynek” – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od połowy marca do końca 2020 r. UTK przeprowadził 57 wirtualnych spotkań z przedstawicielami branży. Od początku 2021 roku było ich już 40.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram