fbpx
Źródło: pixabay.com/Jnabl

lipiec 2021

05

1:07:49

Aktualizacja Listy Prezesa UTK zapewni spójność wymagań technicznych

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury opublikowana została aktualizacja tzw. Listy Prezesa UTK. To spis krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań ws. interoperacyjności systemu kolei w obszarze instalacji stałych. Dokument dotyczy podsystemów: Infrastruktura, Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe. Zmiany wejdą w życie 28 grudnia.

Lista Prezesa UTK, obowiązująca od 2017 roku, została zaktualizowana w dwóch etapach, by zapewnić spójność krajowych i europejskich wymagań technicznych. Pod koniec ubiegłego roku opublikowano wykaz zmian obejmujących pojazdy kolejowe, a w czerwcu 2021 r. nastąpiła aktualizacja części dotyczącej instalacji stałych.

„Zmiany Listy to ogrom wykonanej pracy, ale dzięki temu zapewnimy spójność wymagań krajowych i europejskich. Usunięte zostaną w ten sposób nieuzasadnione bariery techniczne a procesy inwestycyjne będą łatwiejsze” – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zakres zmian

Lista ma zastosowanie w dwóch wymiarach:

  • w przypadku uzyskania odstępstwa od stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI);
  • wymagania dla tej części systemu kolei, która objęta jest dyrektywą w sprawie interoperacyjności jako uzupełnienie wymagań TSI.

Dokument został zaktualizowany pod kątem adekwatności spełnienia zasadniczych warunków. Po przeglądzie przepisów krajowych pod względem ich zgodności z TSI, usunięte zostały przede wszystkim wymogi, które:

  • regulowały aspekty techniczne podsystemów w inny sposób niż TSI,
  • powtarzały regulacje TSI,
  • nie dotyczyły wymagań zasadniczych systemu kolei.

Zaktualizowana wersja dokumentu jest dostępna na stronie [BIP] Ministerstwa Infrastruktury. Pełną listę zmian można znaleźć w witrynie [UTK].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram