fbpx
Źródło: Plk-sa.pl

lipiec 2021

08

10:07:57

PLK określiły zamierzenia inwestycyjne do 2040 r. oraz prognozę oddziaływania na środowisko

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przyjął dokument pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”. Wraz z nim, w dniu 29 czerwca 2021 r. zatwierdzono opracowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dokument ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w Polsce w perspektywie do 2040 roku, poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych, najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Zadaniem prognozy oddziaływania na ekosystem jest identyfikacja i ocena przewidywanych wpływów na otoczenie wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Przed przyjęciem oba opracowania zostały poddane publicznym konsultacjom. Zainteresowani dwukrotnie mogli przekazywać uwagi i wnioski w terminach: od 16 października do 13 listopada 2020 r. oraz od 23 marca do 12 kwietnia 2021 r. Postulaty zostały przeanalizowane, a zgłoszenia uznane za zasadne uwzględniono w treści dokumentu strategicznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków są zawarte w pisemnym podsumowaniu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ostateczny dokument przyjęty przez Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. uchwałą nr 390/2021 „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” wraz ze szczegółowym opracowaniem dotyczącym oceny wpływu na ekosystem dostępny jest [tutaj].

Źródło tesktu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram