fbpx

lipiec 2021

09

9:07:26

Krzysztof Mamiński wybrany na szefa Międzynarodowego Związku Kolei

Prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Mamiński został nowym przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – największej światowej organizacji branżowej skupiającej uczestników rynku kolejowego. O wyborze jego kandydatury na stanowisko zdecydowano 8 lipca, w wyniku głosowania podczas zgromadzenia ogólnego UIC.

Międzynarodowy Związek Kolei zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw i innych organizacji działających na rzecz kolei z prawie 100 krajów na 6 kontynentach. UIC skupia zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorców świadczących różne usługi dla transportu kolejowego i instytucje badawcze. W przyszłym roku obchodzona będzie 100. rocznica utworzenia tej organizacji.

Prezes Polskich Kolei Państwowych zastąpił na stanowisku przewodniczącego UIC Gianluigiego Castelliego, który do niedawna pełnił funkcję prezesa zarządu Włoskich Kolei Państwowych (Ferrovie dello Stato Italiane). Za kandydaturą Krzysztofa Mamińskiego przemawiały: silna i aktywna działalność PKP na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, zaangażowanie w prace UIC w różnych obszarach, m.in. na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w przewozach kolejowych, oraz efekty i tempo zmian, jakie zaszły i w dalszym ciągu zachodzą na polskiej kolei.

„Wybór mojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego UIC traktuję jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialność i wyraz uznania za dotychczasową działalność – nie tylko moją, jako menadżera z kilkudziesięcioletnim stażem, ale także tysięcy kolejarzy i innych osób zaangażowanych na co dzień w rozwój kolei. Polskie Koleje Państwowe są członkiem UIC i jednocześnie jednym z jego podmiotów założycielskich od 1922 roku. Mam dużą satysfakcję, że dziś, gdy po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Rok Kolei, nasz głos ma szansę jeszcze lepiej wybrzmiewać na forum międzynarodowym. Trzeba pamiętać, że PKP, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, reprezentują interesy całego sektora kolejowego w Polsce” – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe reprezentują krajowy sektor transportu kolejowego w środowisku międzynarodowym, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji: Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) oraz Organizacji Współpracy Kolei (ОSŻD). Od 2002 roku PKP posiadają także stałe Przedstawicielstwo w Brukseli, które ściśle współpracuje z podmiotami branżowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Misją Międzynarodowego Związku Kolei jest:

1. promowanie transportu kolejowego na całym świecie w celu skutecznego reagowania na obecne i przyszłe wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem,

2. rozwijanie i ułatwianie wszelkich form międzynarodowej współpracy między członkami oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk,

3. promowanie interoperacyjności oraz opracowywanie i publikowanie rozwiązań problemów związanych z systemem kolejowym,

4. wspieranie członków w ich wysiłkach na rzecz rozwoju nowych biznesów i obszarów działalności,

5. proponowanie nowych sposobów poprawy parametrów technicznych i środowiskowych transportu kolejowego, zwiększenie konkurencyjność i redukcja kosztów.

Działania UIC koncentrują się na obszarach:

1. normalizacji (standaryzacji),

2. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

3. bezpieczeństwa i ochrony,

4. rozwoju przewozów na korytarzach towarowych,

5. badaniach i innowacjach (nowych technologiach),

6. promowania roli kolei w gospodarce światowej.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram